AGRO - ŠACA, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou - Podrobnosti

Vložka číslo
8599/V
Dátum vzniku
25.10.1996
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • poľnohospodárska prvovýroba (od 7.6.1999 do 30.6.1999)
 • výroba mäso a mäsové výrobky (od 7.6.1999 do 30.6.1999)
 • výroba a predaj krmných zmesí, mliečnych krmných zmesí, minerálnych krmných zmesí (od 7.6.1999 do 30.6.1999)
 • obchodná činnosť: alkoholické a nealkoholické nápoje, mraziarenské výrobky, ryby a rybacie výrobky, kvety, tabakové výrobky, hydinové výrobky (od 7.6.1999 do 30.6.1999)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov (od 7.6.1999 do 30.6.1999)
 • predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícií viac ako 8 miest (od 7.6.1999 do 30.6.1999)
 • spracovanie a konzervovanie rýb, výroba rybacích výrobkov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • spracovanie zemiakov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba ovocných a zeleninových nápojov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba stužených jedlých tukov a škrobárenských výrobkov, trvanlivých pekárenských výrobkov, cukru, kakaa, čokolády, cukroviniek, cestovín, čaju, kávy, kore- nia a aromatických výťažkov, homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín, potravinárskych koncentrátov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba potravinárskych výrobkov, vajec, droždia, vaječných výrobkov a spracovanie medu (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • ťažba dreva (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba píliarska a impregnácia dreva (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba drevených obalov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • spracovanie tuhých palív (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • sprostredkovanie obchodu (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba priemyselných hnojív, dusíkatých zlúčenín a plastov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba pesticídov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • činnosť realitnej agentúry (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba tovarov z plastov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • hutné spracovanie surového železa a ocele (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • prípravné stavebné práce (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • leasing spojený s financovaním (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
 • veľkoobchodná činnosť v odbore: základné poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, surové kožky, tabak, ovocie, zelenina, mäso, údeniny, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, sklo, porcelán, papier, farby, laky, čistiace a kozmetické výrobky, farmaceutické výrobky, pevné a tekuté palivá, kovy a kovové rudy, drevo, stavebný materiál, priemyselné chemikálie, priemyselné hnojivá, agrochemikálie, plasty, stroje obrábacie, stavebné, textilné, kancelárske, poľnohospodárske traktory a poľnohospodárske zariadenia, železiarstvo, vykurovacie zariadenia, hutný materiál, plechy, šamotové a vysokohliníkové múčky (od 25.10.1996 do 30.6.1999)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Súd povoľuje výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. S.r.o. vo vložke č. 8599/V : Obchodné meno: AGRO ŠACA spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Moldava nad Bodvou, Rožňavská 21 IČO: 31 735 568 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke obchodného registra z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnicky subjekt. AGRO-VALALIKY a.s. Moldava nad Bodvou ku dňu: 1. 7. 1999
Dátum aktualizácie
18.09.2023