ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18143/T
Dátum vzniku
24.03.2003
Konanie menom spoločnosti
Ak má spoločnosť jedného konateľa, zastupuje spoločnosť sám. Ak má spoločnosť viacero konateľov, spoločnosť zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne.
Základné imanie
24 971 460,00 €
Predmety činnosti
 • výroba pásky delením plochých hutníckych výrobkov (od 8.1.2005)
 • výroba plechov delením plochých hutníckych výrobkov (od 8.1.2005)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 8.1.2005)
 • činnosť oganizačných a ekonomických poradcov (od 8.1.2005)
 • prieskum trhu - marketing (od 8.1.2005)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 8.1.2005)
 • prenájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 8.1.2005)
 • prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov (od 8.1.2005)
 • prenájom strojov a zariadení (od 8.1.2005)
 • obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 8.1.2005)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom (od 8.1.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 24.3.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 24.3.2003)
 • poradenská činnosť v predmete podnikania (od 24.3.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 24.3.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Peter Mišo
  Karadžičova 4109/43
  81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.04.2013
Dozorná rada
 • Jesús Calvo Moreira
  C/Alfonso XII 16
  28014 Madrid
  Španielske kráľovstvo
  Vznik funkcie: 31.05.2007
 • Mario Ruiz Escribano
  C. Ventura Rodriguez 14 12
  20846 Boadilla del Monte
  Španielske kráľovstvo
  Vznik funkcie: 01.11.2011
 • Paul Stephan Brettnacher
  Maximinstrasse 32
  54292 Trier
  Nemecká spolková republika
  Vznik funkcie: 14.11.2018
 • Christophe Jacamon
  rue des Sangliers 14
  L-7344 Steinsel
  Luxemburské veľkovojvodstvo
  Vznik funkcie: 11.05.2019
 • Jean-Marc Philippe Butin
  les Hameaux de la Grange 15
  57155 Marly
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 12.02.2020
 • Cesar Garcia Leal
  Reina Victoria St. 28
  08021 Barcelona
  Španielske kráľovstvo
  Vznik funkcie: 12.11.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania spoločnosti zo dňa 11.3.2005.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.12.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení udelenia prokúry zo dňa 06.09.2004.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a o prijatí nového znenia zakladateľskej listina zo dňa 30.7.2004.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.5.2004 o prevode celého obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.6.2004 o zmene obchodného mena z ALNERY 3 spol. s r.o. na ARCELOR SLOVAKIA SSC, s.r.o. a zmene konateľov.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o odvolaní a vymenovaní konateľa zo dňa 31.12.2003. Funkcia konateľa Hugh Owena zaniká dňom 31.12.2003.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 60/03, Nz 11521/03 napísanej dňa 17.2.2003 notárom JUDr. Vidovencom v zmysle ust. § § 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Návrh na prijatie uznesenia mimo VZ
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Cesar Garcia Leal
 • Podpisový vzor prokuristu Ing. Martina Medveďová
 • Návrh na prijatie uznesení mimo VZ
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Jean - Marc Philippe Butin
 • Návrh na prijatie uznesenia per rollam
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Christiphe Jacamon
 • Zápisnica z VZ z 11.05.2019
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena dzornej rady Paul Stephan Brettnacher
 • Zápisnica z VZ z 14.11.2018
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z HOLDING GONVARRI, S. L. na GONVARRI CORPORACION FINANCIERA
 • Hlasovanie spoločníkov formou per rollam s oznámením výsledkov
 • Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladov spoločníkov
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady Sergio Rodríguez Cuesta
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Zápisnica z VZ z 20.03.2013
 • Dodatok k zápisnici zo zasadnutia VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Výročná správa rok 2012
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
 • Vyhlásenie konateľa
 • Zápisnica z VZ 12.07.2012
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Návrh na prijatie uznesení mimo valného zhromaždenia
 • Odpoveď na návrh na prijatie uznesení mimo valného zhromaždenia
 • Vyhlásenie konateľa - Jean-Marc Philippe Butin
 • Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Zápisnica z VZ 17.06.2009
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ 02.12.2009
 • Správa nezávislého audítora za rok 2007
 • Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania z SKK na €
 • Odpoveď na návrh na prijatie uznesení mimo VZ z 12.12.2007
 • Odpoveď na návrh na prijatie uznesení mimo VZ z 30.10.2007
 • Správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Oznámenie výsledkov rozhodovania spoločníkov mimo VZ z 31.3.2008
 • Vyhlásenie konateľa z 2.4.2008
 • Návrh na prijatie uznesení mimo VZ z 31.3.2008
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Atila Chovan
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Mišo
 • Zápisnica z MVZ 31.05.2007 o 10 hod.
 • Zápisnica z MVZ 31.05.2007 o 10.30 hod.
 • Podpisový vzor konateľa - Jean-Marc Philippe Butin
 • Podpisový vzor prokuristu - Miroslav Bartal
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad do základného imania
 • Vyhlásenie o splatení základného imania
 • Čestné vyhlásenie konateľa - Jean Marc Philippe, Echterdingen
 • Plnomocenstvo
 • Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zakladateľská listina - úplné znenie
 • Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka z dňa 30.1.2006
 • Zápisnica o rozhodnutiach jediného spoločníka zo dňa 11.3.2005
 • Zápisnica zo dňa 6.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Živnostenský list zo dňa 16.12.2004
 • Notárska zápisnica N 60/2003, Nz 11521/2003.
 • Uznesenie o založení spoločnosti
 • Podpisový vzor konateľa - Hugh Owen, Bratislava
 • Podpisové vzory - Peter Ďuriač, Friedrich Raffauf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.8.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.7.2004
 • Podpisové vzory - Claude Charrette, Jean-Louis THIL, Pierre Lafontaine
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.
 • Zakladateľská listina
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2003
 • Podpisový vzor - Igor Pálka
Dátum aktualizácie
28.11.2023