HUDACH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 910 20 868 41 871 116 590 143 488 127 141
2 Neobežný majetok b wbg 0g d7b 6f ivm rmf x2h 9f6 jq0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 533 26 190 91 802 116 310 104 329
12 Pozemky 3n l71 zy lm7 uv iur kc xyk
13 Stavby t1 q0p nr qyd dd ogx mc wt7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a czm t4 1hj kj 92k 9g 7mu tn ltt
33 Obežný majetok h qph 36 tdz xb 0lw hd yfg j6 ii1 hq oz7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 law k4 yt2 38 wf6 6a hzc 16 c2p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 6cs o8 vkn hd diu e4 dks 2u jle
62 Sociálne poistenie 5 x0e 6 6i6 r na8 av3
63 Daňové pohľadávky a dotácie b t06 b b56 d u3f s9f
65 Iné pohľadávky a1r y0a
71 Finančné účty v n0r 4 45s 82q yu9 8 m90 q 4lu
72 Peniaze h a7q 3 tfy pgc w4i m 6ye 0 775
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 i3x cf yva i3 k2a xre fxt w8l nyz fge wdd
80 Vlastné imanie a dz6 3 e5m 1 jlg t nny u ko9 5 tj3
81 Základné imanie súčet 3 7qu 9 53h p fxq h krc j z0s 7 ez5
82 Základné imanie f bpq 2 0z2 s 43j b ahx f m9y s 3r1
87 Zákonné rezervné fondy vh5 3kr da0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3s1 hpn 6 qtv t tzs f odd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bjv q 65l 1 8kp q p0y
99 Neuhradená strata minulých rokov -gtq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9i7 f 1w2 b eej 57s c 3yk -h gmb
101 Záväzky 5 ku5 2r z92 y0 wnc 94e xcv 266 vdo 7fi 9ho
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 3k1 1 t1o 1 9b0 rs co9 a2 oy4 ks sv9
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 7z3 2 628 4 iuo l h2u j 2qz
131 Záväzky voči zamestnancom a h5j x0z ny 9c
133 Daňové záväzky a dotácie mm4 94k g6v yw2 g 503
135 Iné záväzky t itk 4 iwk p dph wb r8k ht 9re n6 xbq
136 Krátkodobé rezervy m2
139 Bežné bankové úvery p lr6 32 fgc 3 kw5 o e5s
140 Krátkodobé finančné výpomoci v rnc my hb9 uy 51l hl msh