Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Simple Pay [sro], Karpatské námestie 10, Bratislava
Sonedia, s. r. o. spoločník 100% (súčasný), spoločník 51% (minulý) 2016 52 085,00 € 1 299,00 €
Simple Pay [sro], Karpatské námestie 10/A, Bratislava
12345 real s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2015 45 658,00 € 2 666,00 €
NORDVEN, spol. s r.o. spoločník 100% (súčasný) 2015 0,00 € -200,00 €
Konkast, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2016 585 030,00 € 11 014,00 €
KOSTA s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2016 224 678,00 € 32 651,00 €
MB elektro - kovo, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2016 299 980,00 € 23 285,00 €
Lauritzen Marketing Slovakia, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2015 1 787 733,00 € 29 154,00 €
keyy, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2016 0,00 € -480,00 €
ORIA, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2015 36 847,00 € 819,00 €
BVL global, s. r. o. spoločník 100% (súčasný) 2015 22 618,00 € -75,00 €
Komerest, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2016 362 793,00 € 3 249,00 €
Donomad, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2016 40 588,00 € -20 482,00 €
Davina, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2016 236 459,00 € 3 492,00 €
EATFIT s. r. o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2015 0,00 € -960,00 €
Tavela, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2015 12 955,00 € 1 334,00 €
Deglas, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2015 7 922 350,00 € 41 141,00 €
Grimat, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2016 49 503,00 € 11 721,00 €
Famden, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2016 27 304,00 € 3 094,00 €
Patior s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2016 33 547,00 € -3 804,00 €
Menora, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2016 645 936,00 € 1 974,00 €
Parkanett, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2016 16 800,00 € 12 797,00 €
MITTER s.r.o. spoločník 51% (súčasný) 2017 156 462,00 € 339,00 €
Modenis, s.r.o. (zrušená) spoločník 100% (minulý) 2016 380,00 € 6,00 €
Movelis, s.r.o. spoločník 100% (súčasný) 2016 21 421,00 € 1 530,00 €
Prolend, s.r.o. spoločník 100% (súčasný)