Kvalita našej databázy

0 Počet spoločností
0 Počet živnostníkov
0 Spracované účtovné výkazy
0 Finančná analýza firiem
0 Záznamy obchodného vestníka
0 Dlžníci na daniach
0 Dlžníci na sociálnom poistení
0 Dlžníci na zdravotnom poistení

Referencie