Súhlas so zasielaním newsletterov


Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na účel vedenia marketingovej databázy adresátov reklamných oznámení spoločnosti DataSpot, s.r.o. so sídlom Kapitulská 12, 97401 Banská Bystrica, IČO 47683431, súčasťou účelu je evidovanie kontaktných údajov a rozosielanie reklamných oznámení spoločnosťou DataSpot, s.r.o. adresátom v databáze. Beriem na vedomie, že súhlas je dobrovoľný, nie je podmienkou poskytnutia iných služieb a tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať emailom na info@indexpodnikatela.sk alebo kliknutím na „odhlásiť“ v emailovej komunikácii. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. Ak súhlas neodvolám skôr, bude platiť po dobu 3 rokov. Oboznámil som sa aj s podrobnými informáciami o spracovaní osobných údajov na účel marketingu.