O projekte IndexPodnikateľa

Prečo vznikol tento projekt?

Projekt Index Podnikateľa vznikol ako nástroj na podporu a rozvoj transparentného podnikateľského prostredia na Slovensku. Predstavuje inovatívnu a jedinečnú službu, ktorá dokáže preveriť a analyzovať akúkoľvek firmu podnikajúcu na území Slovenskej republiky. Podnikatelia tak majú možnosť získať základné aj rozšírené informácie o obchodnom partnerovi, dodávateľovi alebo konkurencii. Index podnikateľa ponúka detailný pohľad na nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení a daniach, konkurzy, reštrukturalizácie, exekúcie a iné vyhlásenia týkajúce sa sledovanej firmy. Jedným z najdôležitejších výstupov tejto služby je tiež finančná analýza firmy a samotný Index Podnikateľa.

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a preto je potrebné svojich obchodných partnerov a vývoj ich ekonomického a finančného zdravia sledovať nepretržite. Na rôzne nepríjemné zmeny (exekúcia, konkurz, reštrukturalizácia, atď.) je potrebné reagovať rýchlo a flexibilne. V momente, keď sa obchodný partner dostane do problémov, alebo nastanú významnejšie firemné zmeny, nášho zákazníka informujeme o vzniknutej situácii. Ten môže operatívne reagovať a vyhnúť sa tak nepríjemným ekonomickým dôsledkom.

Všetky informácie a dáta, na základe ktorých funguje Index Podnikateľa, sú čerpané z verejne dostupných databáz a registrov. Základnú informačnú kostru tvoria digitálne štruktúrované dáta, súbory vo formátoch pdf, csv, xls a elektronické skeny rôznych dokumentov. Podrobná analýza firiem vyžaduje detailné informácie o hospodárskych výsledkoch (účtovné výkazy) za predchádzajúce účtovné obdobia. Ako jediní na Slovensku sme sa preto rozhodli zdigitalizovať (previesť do štruktúrovanej formy) všetky dostatočne kvalitné a pre spracovanie vyhovujúce dokumenty (skeny účtovných dokladov). Z obrovského množstva dát teraz môžeme vytvoriť finančnú analýzu firiem, predikciu, ale aj rôzne štatistické analýzy týkajúce sa odvetví, či konkrétnych predmetov podnikania.

Rôznym finančným a ekonomickým ukazovateľom alebo samotnej finančnej analýze nemusí rozumieť každý podnikateľ, živnostník, alebo obchodný zástupca firmy. Preto sme sa na základe získaných dát rozhodli hodnotiť spoľahlivosť a výkonnosť firiem nami vytvoreným Indexom Podnikateľa, ktorý jasne hovorí o tom, v akom finančno-ekonomickom stave sa firma nachádza a či je vhodné s ňou nadviazať obchodný vzťah.

S Indexom Podnikateľa sa vám viac nestane, že nadviažete obchodný vzťah s firmou, ktorá je vo finančných problémoch, či dokonca v konkurze. Vášho potenciálneho obchodného partnera si môžete ihneď preveriť a pridať do zoznamu sledovaných firiem. Na prípadné problémy, alebo zmeny u obchodného partnera vás upozorníme prostredníctvom automatickej notifikácie.