Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Peter Hudák, 16, Žakovce
HD tec. s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 20 318,00 € 1 214,00 €
Peter Hudák, Na križovatkách 41, Bratislava
Covert Rampart, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 80 725,00 € 16 794,00 €
Peter Hudák, Zakarpatská 1869/9, Rožňava
Elektro vozíky s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2023 243 297,00 € 11 825,00 €
Peter Hudák, Družstevná 859/25, Spišské Bystré
HUDACH s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 100 757,00 € 156,00 €
Peter Hudák, Strečnianska 9, Bratislava
Allevat, s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2023 2 794 500,00 € 147 086,00 €
Peter Hudák, Kalvínska 181/20, Moldava n Bodvou
AGRO - MOLD GROUP s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 1 592 168,00 € 44 642,00 €
Peter Hudák, Považská 3362/11A, Spišská Nová Ves
HP ortodent, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2023 200 153,00 € 17 757,00 €
Peter Hudák, Wolkerova 2, Prešov
ARDEX pro s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 0,00 € -261,00 €
GASTRONOMIK s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 57 259,00 € -17 693,00 €
Peter Hudák, Tolstého 175/19, Košice
RHB - Solum, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 26 124,00 € 9 164,00 €
Peter Hudák, Sídlisko Poľana 21, Humenné
H&H MEDICARE, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 14 560,00 € -1 096,00 €
Peter Hudák, Športová 1307/11, Gelnica
CHIRURGAMB, s.r.o. spoločník 100% (súčasný), konateľ (súčasný) 2023 337 224,00 € 99 050,00 €
Peter Hudák, 110, Matúškovo
HP moto, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 2 477 709,00 € 88 534,00 €
H.P.R s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 352 484,00 € -1 366,00 €
Peter Hudák, Záhradná 10, Jaklovce
ARET spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2022 414 720,00 € -992,00 €
PÍLA Jaklovce s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 10 461,00 € 2 029,00 €
Peter Hudák, Mamateyova 12, Bratislava
EXPO REAL s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -1 904,00 €
Mediálna agentúra EXPO REAL s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 22 000,00 € 172,00 €
Peter Hudák, Kalvínska 181/20, Moldava nad Bodvou
EEA s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 4 219 385,00 € 8 515,00 €
AGRO - MOLD akciová spoločnosť člen predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva (súčasný), člen dozornej rady (súčasný) 2022 2 048 871,00 € -60 997,00 €
OZM s.r.o. spoločník 20% (súčasný), konateľ (súčasný) 2022 32 008,00 € -4 532,00 €
T a K, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2022 430 448,00 € -95 039,00 €
JHŠ s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 40 429,00 € 8 676,00 €
BEK Žarnov, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -72,00 €
AGRO - MOLD GROUP s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 1 592 168,00 € 44 642,00 €
T plus F s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 36 549,00 € -24 778,00 €
AGRO - PERFECT, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 691 918,00 € 43 527,00 €
MOLD - PERFECT, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 122 793,00 € 16 461,00 €
AMHOLD s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -401,00 €
IBV Nová Moldava s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -219,00 €
MOLDSTAV s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -241,00 €
Peter Hudák, Horská 9, Moldava nad Bodvou
AGRO - MOLD akciová spoločnosť člen predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva (súčasný) 2022 2 048 871,00 € -60 997,00 €
AGRO - MOLD GROUP s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 1 592 168,00 € 44 642,00 €
Peter Hudák, Šípková 588/35, Rožňava
Elektro vozíky s. r. o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2023 243 297,00 € 11 825,00 €
Peter Hudák, Ďumbierska 6872/12, Prešov
STAVMAT - Prešov, s.r.o. spoločník 50% (súčasný), konateľ (súčasný) 2023 142 764,00 € -2 132,00 €
Peter Hudák, Bernolákova 380/35, Košice
PERIMA STEEL, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 1 513 413,00 € 33 224,00 €
Peter Hudák, Šoltésovej 3, Prešov
ASA studio, s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 12 536,00 € -18 309,00 €
Peter Hudák, Kechnec 124, Seňa
PHR s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 40 243,00 € 19 230,00 €
Peter Hudák, Kukučínova 5130/19, Bernolákovo
CTA, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 11 475,00 € 1 675,00 €
Peter Hudák, Krátka 23, Chorvátsky Grob
5 S s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 24 397,00 € 19 596,00 €
ALTERENERG SK s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € -451,00 €
MOY TOY s.r.o. konateľ (súčasný) 2020 18 679,00 € -16 451,00 €
Peter Hudák, 124, Kechnec
RHB - Solum, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 26 124,00 € 9 164,00 €
Peter Hudák, Poľana 21, Humenné
HUMED, spol. s r.o. konateľ (súčasný) 2022 156 600,00 € 46 546,00 €