MOLDCAST, spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou - Podrobnosti

Vložka číslo
7194/V
Dátum vzniku
09.01.1996
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • výroba a predaj liacich a krycích práškov pre hutnícky priemysel (od 17.4.2000 do 15.5.2007)
 • agroslužby (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • spracovanie a konzervovanie rýb, výroba rybacích výrobkov, konzervovanie ovocia, zeleniny, zemiakov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba ovocných a zeleninových nápojov, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, stužených jedlých tukov a škrobárenských výrobkov, trvanlivých pekárenských výrobkov, cukru, kakaa, čokolády, cukroviniek, cestovín, čaju, kávy, korenia a aromatických výťažkov, homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín, potravinárskych koncentrátov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba potravinárskych výrobkov, vajec, droždia, vaječných výrobkov a spracovanie medu (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba hroznového vína a ovocného vína (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • ťažba dreva (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba píliarska a impregnácia dreva (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba drevených obalov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • spracovanie tuhých palív (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba farbív a pigmentov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba priemyselných hnojív, dusíkatých zlučením a plastov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba pesticídov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba tovarov z plastov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba cementu, vápna, sádry a spracovanie prírodného kameňa (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • prípravné stavebné práce (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • činnosť realitnej kancelárie (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • leasing spojený s financovaním (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
 • veľkoobchod v odbore: základné poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, surové kožky, tabak, ovocie, zelenina, mäso, údeniny, domáce potreby, elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, sklo, porcelán, papier, farby, laky, čistiace a kozmetické výrobky, farmaceutické výrobky, pevné a tekuté palivá, kovy a kovové rudy, drevo, stavebný materiál, chemické výrobky, priemyselné hnojivá, agrochemikálie, plasty, stroje, technické potreby, obrábacie, stavebné a textilné stroje, kancelárske stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a náradia, traktory, železiarsky tovar, inštalačný tovar, vykurovacie zariadenia, hutný materiál, plechy, šamotové a vysokohlinikové múčky (od 9.1.1996 do 15.5.2007)
Uložené listiny
 • Uznesenie OS Košice I č. 9K/1/2007-26
 • Potvrdenie OS Košice I č. 3/Vym/30/2007 – o výmaze
Dátum aktualizácie
13.07.2024