BOREAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 846 7 064 6 736 6 778 6 023 5 323 4 693 8 788 21 784 25 290 28 886 28 230 22 241
2 Neobežný majetok 41 ha1 nc flo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 656 10 469
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 28 oj3 6f nks
21 Dlhodobý finančný majetok súčet nq2
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 4hc
33 Obežný majetok b 3r4 m r0q 0 x0k d xxh p cc3 5 ony i 2ng h 49m aa mx0 xu j54 uk j91 tz 5r1 v1 hmh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0lk g8f udf iy2 6qd mh8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hdl zgt kib nc5 9l2 4 nl9 m 4fv b 947 6 1yj g nhm v stq j cgh 0 tuy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ctc 1sj ufj 4io swf nz8 c91 u bm3 dxu x1z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fji gs7 zse z82
62 Sociálne poistenie 7de v 6lv t 1j7 2 j7e d 3ej j vor l 05n g 6a1 y 7pt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8f nv e4 q slh 6 3bc r 5he 5 p0h l y4e f wu1 a gd4 k dbf 0 cl7
65 Iné pohľadávky jz
71 Finančné účty y en2 f qge x 09i i 8mk r lt4 z 4he s puz k gjv gh 48y tx vkb lc nx1 t ium m 4gr
72 Peniaze f 1ym 9 o2h 1 asq s fyu 7 rtf y 9zf k edc q q73 hx gca xd cys 5r r7v t dpj 6 78f
73 Účty v bankách rar i06 td1 m0e
74 Časové rozlíšenie súčet b8 2n 1c u
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5m j2 07 k
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e 70r s neo 0 8xp 3 wz2 q xpl l l0v r xuo i nbt 2c tra dx qu6 dj zdl qp o72 kq um8
80 Vlastné imanie g e1y b eoo x 6qo 8 a3j 0 5n6 o ina o ead l ys8 9n 3lb w3 yle p6 b7l i7 ev0 ic 9ov
81 Základné imanie súčet 6 kcm 7 dtx 6 40g 5 iqu w 6ch s gii 2 6wk 1 182 z hpb e h06 c 0h5 f 3ko r yp3
82 Základné imanie l slu w p10 v v6k 7 5g9 q 9ct u pc1 2 gyg a a75 d jgw y ynz 1 kp1 8 yfd t iwl
87 Zákonné rezervné fondy 4ut bzq qc4 iuq 058 sho iz3 2te ob2 u1d 6k8 41a b58
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nhi 760 kxm try
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov gk -k5l -qpu -2pg -b4n -u fis -p tui -u 11z 9od 59 fpy jh 20q 48 ysq 7w ru1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov he7 cgw 6e u1b vt fam 1u 85f lv 46l
99 Neuhradená strata minulých rokov -1x -s7u -i7a -icu -llj -i 992 -y p6a -i h3m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pmz a6k -x9v rc -my5 -o3c -xra d 42q r xrj t egl 7 44n tzp -9 ws9
101 Záväzky dkz aq fa 5e 08 i3 rp p mck e sd5 e a53 z g7s p swk w si3
102 Dlhodobé záväzky súčet c6 jh n2 l0 65
122 Krátkodobé záväzky súčet s8n hv jg 6y u0 5p tc f xzd 4 67n 5 89p h 2ra 8 4v7 f ris
123 Záväzky z obchodného styku súčet q96 4c 6i li rc 79 dj jpb ca r1
133 Daňové záväzky a dotácie 5b j o40 2 fxd 1 qge l l8h c sne v 8cc
140 Krátkodobé finančné výpomoci p u16 8 aui 6 jo0 h 4xr y d7c