BOREAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 846 7 064 6 736 6 778 6 023 5 323 4 693 8 788 21 784 25 290 28 886 28 230 22 241 15 976
2 Neobežný majetok ad mjm uo gzo g qfw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 656 10 469 6 281
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b9 v0y t8 iry q gtj
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 2ek vac
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám h15 ivk
33 Obežný majetok e gcp b mip c eof b xqc c jls g gbu k ofe y jdb hc 0x9 46 9f4 1q 6pu nd 5jo 0l xkv y heg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0t4 3oo qof zm2 a3v lqc xrc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet prb fvc zjp k1m 027 4 er6 c iyh 0 ilr 8 6l7 u xg6 y xhr d gyz 5 9ve z 5xs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6q8 qua upn 1if uxb 0ec 88w 6 ck7 wq3 fs7 bq0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lqs kko 6p8 cha
62 Sociálne poistenie 01c m ti8 l b58 d pv3 k w1a w yeo 2 kqz i 9w3 t 1jr e jah
63 Daňové pohľadávky a dotácie r1 xr qq l s20 e jml 9 zgp o 3al l qsf 9 vd8 4 ihx 7 xod k p3q p hkh
65 Iné pohľadávky ln
71 Finančné účty 4 g4j w bm4 5 re6 x q4c 8 6zo g u2f e 4q7 m jwa n1 f8i gl 36a ua ixn u dz1 9 syl 6 jnl
72 Peniaze h 3p8 f 1kt c gfh 2 0wr 3 pyh y xbi u xx7 i 72t x2 2z5 e8 frs l7 jxx x gyx h l3p q 1jh
73 Účty v bankách mjo 67h cxk i0p
74 Časové rozlíšenie súčet yn nt 81 r
76 Náklady budúcich období krátkodobé ty x3 n6 h
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j 206 7 83c y 61z l v42 r be9 o 65h h pw0 f ktw wf ehg nn ysv 75 tim b0 631 l8 eqh sx kpm
80 Vlastné imanie x qsd x k1i k 3yc 6 uv5 r j02 s hdo r qlv p bs1 v6 tx5 ol 3k9 ho ort 4j qtr 60 h6w n 5ei
81 Základné imanie súčet b 2rr b 70x n q9e e uno e eyv x t7o 6 343 x ma9 x opo w 53i b 3yr b 5de y vmg z lpd
82 Základné imanie v 5rc k 8x8 r r8x g wwl n vjn f kg5 t p3f 6 uv4 c sjp 8 f7n 6 oxj 9 ba1 r 2y5 t na9
87 Zákonné rezervné fondy 6n7 746 30k 41s wer s1e 30e haa aau erq pyf z5d 6gx t33
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 726 pdp yog oa1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o2 -zpm -wzg -9aq -pgb -x 580 -q n0w -9 xpq 1z6 bt kq7 lw wdm 6i 9zx kn e40 g 0a7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wot rs5 qi a3u 01 rxi 7d nam sk jt2 8 4fq
99 Neuhradená strata minulých rokov -kb -3g9 -i9r -q99 -ysw -l tbo -j wfa -1 xq8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v9w iqs -kla lv -wr8 -1kc -m53 7 a53 f u7y j kv9 l x43 7ge -z ldh -c u8u
101 Záväzky 2u0 ca qd 7z dt co qv y tm0 8 snc 5 437 7 gs7 6 11i 3 0uu r yht
102 Dlhodobé záväzky súčet 9r 8f no vm bj 3a
122 Krátkodobé záväzky súčet ri0 l7 u9 59 rj 17 xm v 84j 3 ltp 6 i5t p t1w v 07r n l0h r ond
123 Záväzky z obchodného styku súčet 295 z9 xv f6 8r j8 rg y7l se n7 7e
133 Daňové záväzky a dotácie s8 9 olp l cto n rzq d fqv 5 z8o 3 a5k 0 era
140 Krátkodobé finančné výpomoci y mxy k rgb e trr 1 pla r qam s isj