M.J.M. BRATISLAVA a. s., v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
2600/B
Dátum vzniku
21.11.2000
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • faktoring a forfaiting (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • prenájom motorových vozidiel (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 21.11.2000 do 26.10.2016)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.08.2016 o schválení mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Colného úradu Bratislava s výmazom zo dňa 22.08.2016, Daňového úradu Bratislava zo dňa 03.10.2016, Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 19.08.2016 a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 12.08.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť M.J.M. BRATISLAVA a. s., v likvidácii, so sídlom Dobrovičova 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 800 283, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 2600/B.
Uložené listiny
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 06/2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 30.09.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • notárska zápisnica.zep
 • Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2003, Výročná správa spoločnosti za rok 2003 , správa audítora o overení výročnej správy
 • Ročná účtovná závierka za rok 2002
Dátum aktualizácie
10.06.2024