Zdravotné stredisko Spišské Podhradie, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15908/V
Dátum vzniku
21.08.1997
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie v obchode, výrobe a službách (od 21.8.1997)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 21.8.1997)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru (od 21.8.1997)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 21.8.1997)
 • nákup a predaj zdravotníckeho materiálu (od 21.8.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.2 zo dňa 18.1.2001 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 1 zo dňa 30.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.6.1997 v znení dodatku zo dňa 18.7.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Úplné znenie.asice
 • Zápisnica z VZ.asice
 • Prezenčná listina z VZ.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ, prezenčná listina
 • Podpisový vzor
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • uznesenie z VZ
 • úplné uznenie SZ
 • Dodatok č. 3
 • Zápisnica z VZ
 • ú.z. 2004 + zápisnica z VZ
 • účt.záv. 2003
Dátum aktualizácie
26.06.2024