OKTAN, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10115/P
Dátum vzniku
01.01.1999
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať obaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy vždy obaja členovia predstavenstva
Základné imanie
1 644 240,00 €
Predmety činnosti
 • Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích (od 2.8.2018)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 12.10.2017)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.10.2017)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 12.10.2017)
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách (od 10.9.2016)
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob (od 10.9.2016)
 • výroba rafinovaných ropných produktov - výroba minerálnych olejov (od 15.2.2012)
 • výroba kvapalných pohonných hmôt (od 15.2.2012)
 • oprava a údržba elektronických registračných pokladníc (od 24.11.2011)
 • prevádzkovanie parkovísk (od 9.5.2000)
 • preklad nákladov (od 9.5.2000)
 • skladovanie (od 9.5.2000)
 • vedenie účtovníctva (od 9.5.2000)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 9.5.2000)
 • činnosť účtovných poradcov (od 9.5.2000)
 • autoumyváreň (od 25.4.2000)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 25.4.2000)
 • veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (od 29.12.1998)
 • podnikateľské poradenstvo /v rozsahu voľných živností/ (od 29.12.1998)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy (od 29.12.1998)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 29.12.1998)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 29.12.1998)
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 29.12.1998)
 • zobraziť ukončené
 • Opravy a montáž určených meradiel: Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody Hmotnostné prietokomery na kvapaliny (od 2.8.2018 do 21.8.2023)
 • Oprava a montáž určeným meradiel v rozsahu : 1.3.13 a) Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody (od 12.10.2017 do 1.8.2018)
 • Montáž určeným meradiel v rozsahu : 1.3.14 Hmotnostné prietokomery na kvapaliny (od 12.10.2017 do 1.8.2018)
 • O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu : OU oprava a údržba V rozsahu : Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupina B f zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m (od 12.10.2017 do 1.8.2018)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 10.9.2016 do 11.10.2017)
 • predaj jedov a žieravín v maloobchode (od 4.2.2002 do 11.10.2017)
 • veľkoobchod s ropnými produktami (od 25.4.2000 do 11.10.2017)
 • nákup a predaj motorových vozidiel (od 25.4.2000 do 11.10.2017)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 25.4.2000 do 11.10.2017)
 • cestná nákladná doprava (od 25.4.2000 do 11.10.2017)
 • opravy a montáž meracej a regulačnej techniky (od 25.4.2000 do 11.10.2017)
 • oprava a údržba motorových vozidiel (od 25.4.2000 do 11.10.2017)
 • veľkoobchod s chemickými výrobkami s výnimkou jedov a žieravín a jedov zvlášť nebezpečných (od 25.4.2000 do 11.10.2017)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov (od 29.12.1998 do 11.10.2017)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 29.12.1998 do 11.10.2017)
 • predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 29.12.1998 do 11.10.2017)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 29.12.1998 do 11.10.2017)
 • správa nehnuteľností a majetku na základe honoráru, alebo kontraktu (od 29.12.1998 do 11.10.2017)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu (od 29.12.1998 do 11.10.2017)
 • pohostinská a reštauračná činnosť po skupinu III (od 9.5.2000 do 8.8.2013)
 • neremeselná výroba nábytku (od 9.5.2000 do 8.8.2013)
 • zmenáreň (od 25.4.2000 do 3.2.2002)
 • staviteľ vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 25.4.2000 do 3.2.2002)
 • pomocné stavebné práce (od 29.12.1998 do 3.2.2002)
 • zemné práce (od 29.12.1998 do 3.2.2002)
 • ubytovacie služby /v rozsahu voľných živností/ (od 29.12.1998 do 3.2.2002)
 • mechanické úpravy kovov na zakázku, alebo na zmluvnom základe (od 29.12.1998 do 3.2.2002)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 31 620,00 €
 • Počet: 52
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 18.12.2019
Akcionár
 • Jozef Fabo
  E. M. Šoltésovej 3109/1
  5201 Spišská Nová Ves
  Slovensko
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Milan Špak
  Starý trh 2369/75
  06001 Kežmarok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.11.2019
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Ingrid Janičková
  Levočská 20/22
  05201 Spišská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.11.2019
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Jozef Fabo
  E. M. Šoltésovej 3109/1
  05201 Spišská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2023
 • Katarína Pjataková
  J. Francisciho 1690/25
  05401 Levoča
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.11.2019
 • Ing. Vladimír Oravec
  Murgašova 5049/1
  81104 Bratislava - Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.10.2014
  Názov funkcie: predseda
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 18.12.2002.
 • Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 27.6.2001. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 18.1.2002.
 • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice N 550/98, Nz 550/98 zo dňa 16.11.1998 spísanou notárom JUDr. Jaroslavom Líškom v Kežmarku podľa § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 13.1.1999. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 9.11.1999. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 2.3.2001. Zvýšené základné imanie z 15.000.000,- Sk na 17.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 14.6.2001.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • rozhodnutie jedineho akcionara.asice
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • NZ 21112019.asice + stanovy
 • Podpisový vzor Ing. Janičková .asice
 • Podpisový vzor Ing. Špak .asice
 • Listina prítomných R 2112019.asice
 • ZÁPISNICA Z DOZORNEJ RADY 21112019.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Splnomocnenie.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Notárska zápisnica s prílohami.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Notárska zápisnica po oprave.zep
 • Rozhodnutie jediného akcionára a stanovy.zep
 • Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s..zep
 • Rozhodnutie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.zep
 • Osvedčenia o živnostenskom oprávnení.zep
 • Čestné_prehlásenie_OKTAN_20170704_osvedčené.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • not. záp. N 1063/2016
 • osvedčenie
 • úplné znenie stanov
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
 • podpisové vzory - P. Jevoš, M. Špak
 • zápisnica z DR
 • not. záp. N 770/2013
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • účt. záv. 2012 + výr. správa + audit,
 • účt. záv. 2011 + výr. správa + audit
 • Not. záp. N 83/2012
 • not. záp. N 1317/2011
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit
 • zápisnica z VZ
 • podpisové vzory - M. Špak, R. Havrila. M. Božek
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit,
 • návrh zmluvy o zlúčení
 • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
 • konsol. UZ 2005
 • podpisové vzory - D. Dudová, M. Špak
 • not. záp. N 5464/2006
 • účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
 • konsol. UZ 2004
 • účt. záv. 2004 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2003 + výr. správa +audit.
 • podpisové vzory - V.Hroch, R.Havrila, E.Popovičová
 • not.záp. N 187/2004-úplné znenie stanov
 • podpisové vzory - M.Špak, V.Hroch, E.Popovičová
 • 2x výročná správa
 • 2x účt.záv.2002+príloha+ spáva auditora
 • podpisový vzor - M.Karpiš
 • zápisnica z MVZ
 • podpisový vzor člena DR Ing. M.Špak
 • podpisové vzory člena DR - Ing. M.Kováčik, a členov prest.Ing. P.Šuťák, JUDr. G.Vysaník
 • not.zápisnica N 699/02
 • 2x účtovná závierka 2001
 • 2x auditor.správa
 • podpisové vzory členov predst. - Ľ.Bekešová, E.Popovičová
 • 2x výročná správa 2001
Dátum aktualizácie
16.02.2024
Domény