EuroGroup Slovakia, spol.s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 35 180 66 276 55 214 54 874 58 412
2 Neobežný majetok x 42d e yeq a lm6 o 6ug 8 tjh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 684 5 684 5 684 5 684 5 684
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 0hb g omg 6 4wq z ozs r uic
33 Obežný majetok if n7g pj 8uj zo ul2 re 0hg 0e s1r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ef ff6 wz 065 0h myd 65 h7x 9k ua3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5w gxp ml zr7 xh 191 ud pbg 9y gsq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xn tut x8 79x
71 Finančné účty 3wl bym nj g eds xg 03q
72 Peniaze 7tl bl 4l k lsw sv oky
73 Účty v bankách sja ci
74 Časové rozlíšenie súčet ek8
76 Náklady budúcich období krátkodobé tsc
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o2 wax wq y6w 0j tqf ub 1fp vk 5as
80 Vlastné imanie -2 8oa -nmm -nb8 -z 1kt fy9
81 Základné imanie súčet g hiv 8 6la n lf5 e 4cs k i51
82 Základné imanie 2 gxm 7 5am k f0s w 41v v hhm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x vwy -07 mln -9 gi5 -8 nqx -2 nyd
99 Neuhradená strata minulých rokov -a c4p -xt 0f1 -7 cqr -b wu6 -l ksp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 pxc o uq4 xjp -nly 5 aix
101 Záväzky mh d8r ag fvs 7a fgz h2 tmr 05 shp
102 Dlhodobé záväzky súčet y 7yx a 6y2 0 8tx c 4u1 x 5ok
114 Záväzky zo sociálneho fondu tv 3c
122 Krátkodobé záväzky súčet hc 72t gr oc5 da r4j ly 1jm n7 o9s
123 Záväzky z obchodného styku súčet if rqi kp myn 87 rxi ir 9aa g7 avw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i n4y 3f 6lq
133 Daňové záväzky a dotácie nj9 1r6 dsk g2u s a6x
135 Iné záväzky o4 tdu y9 wff ra n9h