ARDEX pro s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18213/P
Dátum vzniku
19.01.2007
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu pripojí konateľ spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 22.9.2010)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 31.3.2010)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, dobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 6.8.2008)
 • inžinierska činnosť - poskytovanie súvisiacich technických služieb (od 6.8.2008)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 6.8.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 6.8.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 6.8.2008)
 • správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu (od 6.8.2008)
 • poskytovanie úverov z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 6.8.2008)
 • faktoring a forfaiting (od 6.8.2008)
 • administratívne služby (od 6.8.2008)
 • projektovanie pozemných stavieb a interiérov (od 6.8.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 19.1.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 19.1.2007)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 19.1.2007)
 • grafické návrhy, reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 19.1.2007)
 • marketing (od 19.1.2007)
 • podnikateľské poradenstvo (od 19.1.2007)
 • vydavateľská činnosť (od 19.1.2007)
 • fotografické služby a zhotovovanie videozáznamov (od 19.1.2007)
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 19.1.2007)
 • rozmnožovanie, distribúcia a vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora (od 19.1.2007)
 • poskytovanie internetových služieb a tvorba www stránok (od 19.1.2007)
 • čistiace a upratovacie služby (od 19.1.2007)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 19.1.2007)
 • výroba celulózy, papiera, lepenky, plastov a výrobkov z týchto materiálov (od 19.1.2007)
 • výroba upomienkových a dekoračných predmetov (od 19.1.2007)
 • výroba odevov a odevných doplnkov (od 19.1.2007)
 • výroba textilného tovaru - kobercov, podlahových textílií a bytových textílií (od 19.1.2007)
 • služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, píliarska výroba a pilčícke práce (od 19.1.2007)
 • práce vykonávané strojnými mechanizmami (od 19.1.2007)
 • výroba hier, hračiek, bižutérie (od 19.1.2007)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 19.1.2007)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 19.1.2007)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 19.1.2007)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 19.1.2007)
 • demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu (od 19.1.2007)
 • ubytovanie (od 19.1.2007)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov a finančný leasing (od 19.1.2007)
 • vedenie motorového vozidla (od 19.1.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi (od 19.1.2007)
 • organizovanie a usporadúvanie odborných kurzov, školení (od 19.1.2007)
 • zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačovou technikou (od 19.1.2007)
 • viazanie a konečná úprava kníh (od 19.1.2007)
 • výskum a vývoj, poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied vrátane výskum trhu a verejnej mienky (od 19.1.2007)
 • vypracovanie rozvojových projektov (od 19.1.2007)
 • organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 19.1.2007)
 • doučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov mimo siete škôl (od 19.1.2007)
 • prekladateľská a tlmočnícka činnosť, okrem služieb pre súd alebo iný orgán verejnej moci (od 19.1.2007)
 • opatrovateľské služby mimo rámca sociálnej pomoci (od 19.1.2007)
 • výroba drevených obalov (od 19.1.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Peter Hudák
  Wolkerova 5029/2
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.03.2022
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • 1 - Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
 • 2 - Súhlas a podpisový vzor konateľa.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Zápisnica MVZ.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • dodatok
 • úplné znenie SZ
 • účt. záv. 2009
 • zápisnica z VZ
 • živnost. list
 • podpisový vzor - J. Greguš
 • účt. záv. 2008
 • živnost. list 9x
 • podpisové vzory - M. Jura, S. Hirjak
 • autor. osvedčenie
 • podpisový vzor - P. Kokoška
 • účt. záv. 2007
 • spol. zmluva
 • dodatok č. 1 + uznesenie
 • úradný záznam
 • vyhlásenie SV
 • podpisové vzory - M. Mušinková, A. Mušinka
Dátum aktualizácie
26.05.2024