PARTNERS GROUP SK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
44999/B
Dátum vzniku
10.03.2007
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 19.1.2021)
 • vedenie účtovníctva (od 19.1.2021)
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 6.6.2019)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 6.11.2015)
 • činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch : 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 6. starobného dôchodkového sporenia (od 14.12.2013)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 10.3.2007)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 10.3.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.2007)
 • technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 10.3.2007)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 10.3.2007)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 10.3.2007)
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností (od 10.3.2007)
 • prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.2007)
 • faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.2007)
 • administratívne práce (od 10.3.2007)
 • zobraziť ukončené
 • prieskum trhu a marketing (od 10.3.2007 do 18.1.2021)
 • činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch : 1. poistenia alebo zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov (od 14.9.2010 do 13.12.2013)
 • sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia (od 20.12.2008 do 13.9.2010)
 • vykonávanie sprostredkovania poistenia ako poisťovací agent (od 19.4.2007 do 13.9.2010)
 • výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb (od 19.4.2007 do 13.9.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Jozef Bartánus
  Jarná ulica 512/9
  03484 Liptovské Sliače
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.09.2021
 • Ing. Bohuslav Benedek
  Karloveské rameno 5538/2B
  84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.09.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2019.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.10.2015.
 • Zápisnica z valného mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2013.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2011.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2011 a 07.06.2011.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.7.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.06.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.4.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2008.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.06.2007. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 25.06.2007.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007 o zvýšení základného imania.
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.: OPK-697/2007-PLP zo dňa 29.3.2007.
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.: OPK-696/2007-PLP zo dňa 12.04.2007.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.3.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Výročná správa za rok 2023
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • PGSK - Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • PGSK - Zápisnica z MVZ.asice
 • PGSK - Spoločenská zmluva.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • účtovná závierka za rok 2012, výročná správa, vyhlásenie
 • Výročná správa + účtovná závierka za rok 2010
 • Výročná správa 2011 + účtovná závierka 2011
 • Spoločenská zmluva
 • Výročná správa za rok 2010
 • účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2009
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2010
 • ZÁPISNICA Z mimoriadnevho valného zhromaždenia, 9.8.2010
 • ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska, 17.6.2010
 • SPOLOČENSKÁ ZMLUVA
 • ROZHODNUTIE jediného spoločníka, 25.11.2008
 • ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 25.11.2008
 • ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska, 15.12.2008
 • Podpisový vzor, Ing. Bohuslav Benedek, 7.8.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 2008
 • účtovná závierka za rok 2007, rozhodnutie jediného spoločníka 01.04.2008, vyhlásenie 30.05.2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka, 22.6.2007
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny, 25.6.2007
 • ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA, 15.6.2007
 • ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 15.6.2007
 • ROZHODNUTIE, POUČENIE, 12.4.2007
 • ROZHODNUTIE, povolenie, 16.4.2007
 • VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADU, 1.3.2007
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/11964-2/CR1, 5.3.2007
 • ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA, 1.3.2007
 • PODPISOVÝ VZOR, 01.03.2007
Dátum aktualizácie
16.06.2024
Domény