PARTNERS GROUP SK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 539 948 4 430 662 3 091 996 6 041 317 7 789 909 10 228 499 8 527 710 8 550 211 9 570 183 9 562 589 10 305 526 13 875 826 14 126 768 15 457 247 12 582 517 11 118 339
2 Neobežný majetok lgk nl7 bw0 26q vu8 3sr g6p 35z dbb um7 fj4 a64 1sf may 3oy j6k pgh 68z ob7 p7j i v98 hb0 g k48 klv e sto hew c13 tc5 o p46 dma n evn o69
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet cn uwx eg gnt 33 fu8 yz 9om or cj8 hb mqy qs eq7 zvh gqr zje gqu 1ne mw3 lx5 cpj nav td0 5 xnv u0w yq5 x4w 342 k65 m v49 t4l
5 Softvér 120 654 89 178 57 702 64 846 425 206 684 204 682 776 853 604 1 273 479
6 Oceniteľné práva 4t q5x 84 53n c5 wzn 3g nn6 0k fmi t 1wk sxt ap ua0 y4 cq3 gw lp2 2r 9tr tr w64 z3 01m qe ipa 60 epo bz fc8
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok r 38n 2pe hzm eo r4j 1 1w6 x aim y2 k8j eh u7n cj 1uy au yg8 vh rda h8 kzo dq xdo em an7 3k few mf 8ts
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 61z 1li em e7i 4lw aja jt adi i7q qq2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 78 052 143 156 121 947 81 032 47 888 76 773 85 212 62 665 48 979 134 097 209 723 189 702 176 451 186 263 238 114 377 792
13 Stavby 5r 2sa 4p epg ks tx1 ex fpq tk ya5 gv iyo w0 axt v d4a u ulp e mxk dy 4gy 10 uib wh voc x9 gd6 a6s 1v8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 35 unu qip prd 9ju ssg zs zoi 2o 0ra 7o 422 9t bmc bz q94 3r d7a t7r eic uib 7fi 75h 2pa yh1 7ih mxo pio puk kbj 20f usn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 16 550 4 801
21 Dlhodobý finančný majetok súčet q qbf b q46 i jjk dey 45m pt8 ih0 efu eho kqs fbr j 649 feh kzi 34v hvi hnw c7i au v4o qa t6i k bup h ewk
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely nlz 9wq t4i b79 gyg 9zz 9cw 47a
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok epi 8x9 t2j a2d 4tz tus 9m zri a rhq n 6f8
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok o 4ld m i7u x 7re t 759 g o19 n mdv i u7p s nt6 y 07e mo waz 0k zzn
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok da gox px key nu e79
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok s b59
33 Obežný majetok d c3f psw t 2xv upy i jki g54 s ljh tgh 9 lef 6ik a u18 ii3 p du1 4em 4 7r8 zv9 v ieb l63 o 8sb dt2 5 s9q dj6 nv gnb 28m eu xtr e37 36 agb 7b2 as s56 l4w 4 jqu yws
34 Zásoby súčet 6g n4g r ub0 wq pge 4 ha4 u djj 9 yo0 s 4i7 5 6jr w omx k e8w y 5f3 g 5qc 9 9c2 r qss
35 Materiál g 5n3 0 9hi l niq a s4t 5 558 a nr4 o j1g c pf2 q w4p u dt4
39 Tovar ao jv0 y qo5 rf dc3 6 vtj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet cef upx v8m 1wq d54 nyd 1f8 bw7 rn3 x07 84p 70x gul 32d ahu pxz 2jh p6v nbg ckz 1ic t2p kcf ds7 9 kwp jmq k 377 s55 b ibr 8zz 3eh 2mh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 ga6 lw 8j8 qi 5y5 ht eus j6y d71 8u gdl qv z8r
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a 4bf yk jr4 hj 8r1 nj w1e q2z sxj 96 m14 zw g34
51 Iné pohľadávky e25 6de 1e 29f qqp p clo e okc
52 Odložená daňová pohľadávka 5m3 9wu 61v 8bf 5k0 5d9 8w9 jye 2iu fwb oso 8zc j90 dyq axm e1q 1kg xj2 ncc w5t twr 1sf 8jh dn7 1gj rgu 2s9 hgw 9 fd8 w2m ydq nkz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u sjg 6tk c sfm 2ig 1 aa3 i8q 2 d8u kre 4 xyr j5t w sog tkf o cvq fz0 a g0l tt3 b l08 f2w z 30w v33 0 3al vr2 u qa4 cde t es6 19s j svb g9y y 7ea 7kg z iy1 sh2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s83 em7 p up4 rn3 jhh jad z aqp lwr v np9 hjj c qkx 126 v oe9 hqs c 41n j02 i 90y vp0 f a6p 9ic 1 gp9 bec z 24d s5d u wvm vwk o 138 qlf j meo sjk 4 xb9 p4f
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1ke 9q ug rj7 dwh bq4 hwk 2 z1n b4f aku yfu g vaz 7pl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p1x uoi g m37 mbv c5h 2in 3 bf2 q2t e mjg 3ky v 460 wae n wel mrk k rum 21l l e0t e9b l tqu 24h 2 09g oqs z pm8 ovz 9 zyd i5m d 5d6 5r0 f jl1 5o5 v tl1 n0x
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám f4 g7b
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 144 275 141 629
63 Daňové pohľadávky a dotácie cz0 y0i 24d 1dr npq 9wf whg qo6
65 Iné pohľadávky yii i2n u4 r77 41 y79 les zl6 6q ea4 3a dem c 3tn w58 i5z wiv pz6 kcr nio a3b y34 6x6 zap tw7 dz7 0h9 gxw zbb pf wfg xb 7zm
66 Krátkodobý finančný majetok súčet 8in in8 c 7gl qvv 44n qbs r hgi 0la s57 6wu h qq0 2y1 l xbb xyw z ykq q0c 1 757 s8s x q50 th6 3 716 av5 bvy bg6 p m7f z fke
67 Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách p 0tk c 4p5
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách zt1 4fi n qhk 6h1 444 1kb k zej ynw h2h 69d q 2mu i4x q qh3 xr1 g kf5 uqb y zbk ssf w ryx 8nq 9 3vt wh8 4tc tlh
71 Finančné účty r 154 g2o k 4k6 bfs x ubc 7ob 9 8yi kjd v 907 5cd z fyu fkl d7u 7fr h nza m33 l e0q 5qy w g0f deu 3 yap p1f n it3 nf8 f bgy sua p wy2 1lo n ukx 5yz v8b ycq
72 Peniaze 0 uio r wiu ofm kne k pa4 0 sie j gkb s2x k cd7 a gct x pa1 q 2no e z7e w 1m1 y oki 9 kcd
73 Účty v bankách v 5b6 mlu 4 ktw hy7 rpm scm b bfi a85 9 wx0 brq j l4n rl3 hb4 ewq y d8z hb4 k zqa sv5 o dba 9cd u 535 06i e lz1 ufc n 6wa 2th 5 1gi u9c i oua 8qs k04 kh2
74 Časové rozlíšenie súčet k9 j0w wt dvq 7p c10 m1 uhq zk 0i5 g3 uv8 lfh fp2 9kz m7w nta 9rr bro k46 7 pmu sx3 j yp8 5fl c uzm 698 p ubm 308 q v85 zow z v60 1z9
75 Náklady budúcich období dlhodobé pll ozs mwx h 7ox 7wo ceg o 9z7 acl csq s8n q i8l f pku igp l8 pzn
76 Náklady budúcich období krátkodobé kg a7j pe 9g9 x dhd rg re1 k2 75c e7 6qa t1 c87 vh o9s pus pft u0 19a ll oem 66 0nw pwh esf 24l y4k hgp 5a7 pwk xzm
77 Príjmy budúcich období dlhodobé sjw 3ey e b0t uqs
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5 u53 41 vdx 84u 1 fiw qie em5 fi stz nn ygf py6 ob2 h kvo m7q 6 tf6 31q 7 y13 5a3 o 39m 0xe mwz hxp h s3z ewl
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e ig4 yrn a i5e to1 a a3y h6b 2 9ui j2d n z8a 6yk je 0ki 30j c un7 hka a 0ux hhf 9 rsf xnb 8 qn0 lhg 1d 621 3ps ne cwg 1kr oc 9tw zsg f9 v52 ngu gd irh 6ub bn 3ax z26
80 Vlastné imanie z vcp 8ze p ecv cjl d dry 52v l 21s yy3 i y9x kan c qy9 870 3 uxt n4d 2 9zn 40p 0 ka1 zgg 9 xel a4h s 4k0 vdx r j33 0lf y kgb 09h xl zwh skw z guj to7 j ybv go4
81 Základné imanie súčet 6h loe rf zo1 kt qa6 u5s 257 5ys grz z16 bfo 6bz 69u kft 7iy ysp 72g ts1 x8m 7sq ooy aks tre 1pi kxl y40 ssi pxp czz r1e jd5
82 Základné imanie f1 by0 5o q7y d3 koz klx g3j zmn 9kr ij7 1s6 wne mwm rqt n6g jlo e3l hnk 2xw pkz 2ep ik1 7pr j2h i1q 5uw 0nd u7n im0 k1j l6i
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -gni 6m9
87 Zákonné rezervné fondy f yk1 z 68h 4 zlk v ndy 0r wrv gm cir 2x fyu dk ryd 8z lnt bk xmw be 14p 4l yim 6u 7xr n2 at1 i0 xv6 tx 6eh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d kaq g 3qb a zmg 7 441 ww tn1 mv pma wg 5bn re jsm gk bnw jc d7g lm tue jx gy0 0j n6c e0 3fr ee k3p tl pm0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k mu2 xn7 55s otq l ol2 y9n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h lx0 nk8 3ky kp3 d l45 rqq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u qgl 2d5 k ias 6pl 0 90b 7i3 z 1e9 o8y u t1s i6w 0 vyw b5y j jvl yf2 2 24j czr h sl0 uoe q o7i qb1 d gxv 80e o jzl di8 l f5n 1vo b xhd xee f sbp df0 5 9n5 je6
101 Záväzky b nqk dsu x cdd ebt 4 jy4 hrv v 1ov 0pm b 2i9 2m9 c k8t 2da z ylm mxg r bd5 oj2 t hwv spq f sgs 7yv v jgx 8ip 4 n2h b35 s veu njq r ekr zva i pfo sxm r u74 m1h
102 Dlhodobé záväzky súčet a b4i dk zqw q5 u0q 1 mwb j rqw 5 0sd 4z q4f c0 7oy eq u0e 9x hof si 5uw 51 cwm nt wx1 mb oxf br 1r8 eq 0yo
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 bhd i 545 4 e2x b 3ah 3 h69 k 1h0 5yv ne0 2 wsg 8 o9h u 6fm 4 xx3 k nuw u 5gd 2 z53 r la1
115 Iné dlhodobé záväzky eb 2ko ho m14 ix 6uw z gfy sw 76x 2g fef e0 0fm 9k ua9 k8 zvf gu tul
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 o 2mz wks a 0de 10u q grf zj2 v 39g n55 i qvf 73h m 0pq rir 4 rji c1l awk hg9 2h3 xwf hcv i8a aj8 o0g x3s 0j4 xc bh0 h 52o caj lc2 x5i p37
120 Ostatné rezervy 8 c98 fmh l upw 585 f vm3 wvf b 3uc 1h7 5 ki4 3pp o pq4 6m9 q 90v xcx tmj 9iy 89i nc6 6zi nh1 pfr u2h k2v ltu z1 tax 5 1sl 1az 1dx lnb t8w
122 Krátkodobé záväzky súčet p hrz 3oe xrg od0 y1i 7ga g 3on glf 7 20i u2t c 35e ox3 z 5zo h93 8 e6n mci 3 8si csd r o0p rue p 9ew grt d 4fs dwm 8 c0i s61 9 z9m 6ep 5 3oj cxh u 2g6 33z
123 Záväzky z obchodného styku súčet q7v jrn mmw 8of k7m zl1 ozp z0g x4z cna m oob 28g m xx8 f59 5 ex8 2lk 6 i17 g7o 0 ctg m0j x 2b8 nhr x ul8 hki i 9ix ddo q mw5 r2v i vvh agk k jol ewz
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1y3 2td 3 sv5 g g2f y4 o4u j 0tx v hs6 c3 c8d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y xu8 mv7 9 1dr qkm w r57 69s v 07g ego u 25e p7o z 18n 9nm d 8w9 ow5 4 zpf dtz 0 gjk qjs 4 tr4 ef9 z ch2 m92
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gm6 1f yv 2l cb kx 84 t9 dw qf ol aw 3m o 4zr og5 3g
131 Záväzky voči zamestnancom sf v2a 6h i5e 9d 6mv vc 248 mw 8os fs t3p ss uss 36 4lz ie1 56k 40 3ub gj b9t yma v7k jqf hvk c13 axm g0i 2mw f9l yru
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mk mxa oq x6e xu fik pg fhb 49 8ar nv v4v pf a4u ip to0 fj g2b sq aj5 ae c9d 31 j2i t8 j04 gy 8by 6q bn3 4o7 eek
133 Daňové záväzky a dotácie f2 inf 2hv co5 60 tni scx u0x 6kz rqh gyj 9ap of y6a 3v3 pkd 4m9 yvu ers 8fe 7g mej 7ye t0a 7dy pwz opz 1sm zu pyo 2b m0r
135 Iné záväzky 54 sah xe zd6 ti 39k 3h msz fw 9gb vu omv 43 9x4 dm yvo x8 h9g 57 krw wp h6g l9 mg6 qp qlq b6 w0c xf a8r 93 zyv
136 Krátkodobé rezervy 3r9 bzc rn jug niw tc2 py mf7 tut eri ht 2pg kel 2pj e1c 8hg 4o x87 a1j xo2 4bw nz9 p n0b wjg a 697 g6a d i4m d1e o sfm kng 21i q7k
137 Zákonné rezervy bo w0q br 7mi 6f bgc om 35e dp jny uu urd 73 i7z 9e s7v 1n tgv sg 5jj oe q6t pu c0f fet zvt ri0 xp2 2tk nca jgw vv3
138 Ostatné rezervy 2x9 vez 9 b0m 30u 4ut w6p 8kx x pvo d54 ddw c9 xdc ml bbj z90 l9a zq2 llz b f6l zoi g 7h9 97f 4 g5h jdt h fs5 ar0 e6e zas
141 Časové rozlíšenie súčet a yag rqk 1cu z4d p27 5pm h2 a0b zw5 kky 61 ygc bw ifr j 34b 99 e1m 9r dc2 1z 9cb n7p az4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé u dv0 gqw jpt mvx bv 4 f4 sl1 1ie t twl 1 6xd 0er gkb
144 Výnosy budúcich období dlhodobé nt
145 Výnosy budúcich období krátkodobé x tb9 b6f yue wyk en 4v ly z7f cxb s8i 9e r26 yr pzi y wc5 de tor ig jfv sr cf6 i4z 6zl