BEK Žarnov, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 320 3 921 825 776 717 652 104 148 674 110 38 116 144 72
33 Obežný majetok 7 4jy 5 n4l 1t9 we9 ibz hy8 4u3 01y evd vhp 5s i2n hzy v7
34 Zásoby súčet 2 bpq
71 Finančné účty g dx7 3 hxx tc8 mvg 29g 0my agc lc7 yev b71 nz d60 zfr ri
72 Peniaze j 3z4 80l ahg e4y fgr mfx 70y nmg zym r7o qy twy a2i pm
73 Účty v bankách 9 4wq e fmj 2px vy 5a
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 8mj r af2 fis 5jf q6d 0l6 is9 l3c 3f2 aza i3 mo7 ecb jy
80 Vlastné imanie 2 vv1 0 yvp 9ol gpa zi -p34 -z 3oh -a fhq -w qw0 -q i4y -0 vle -6 r2c -8 e35 -m rtw
81 Základné imanie súčet h p9b e vgc j 67u a 4bh z 0zn m jk9 l 8pd q wup n 81w 1 p43 b ysh m hz7 e z2e 9 x0z
82 Základné imanie r jhh q 6h6 c t4f p 8xr r g64 2 n5q u s7h b 04y x gwu f xxg g jmm 2 u8x 9 fzg f 1dj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t03 -9 qh7 -k p3u -c ap3 -9 8sw -p emq -k 8l0 -h 2t1 -8 j65 -1 ovl -r 24p -7 oe6 -h o9o
99 Neuhradená strata minulých rokov -4l1 -g v3t -u 0ct -k w0e -9 pjv -d 9o6 -g f2u -2 dzq -9 5xu -g 9cs -h ej6 -z 68t -4 s9p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -093 -3 zy8 -6 515 -wl -3l -tlb -o2y -ybm -uft -yh -y3 -47 -hw -am
101 Záväzky ey8 l3w zp9 0zi q8g 5 nyd j 7aw x ll4 6 ilq t zp7 j mil t 98n 3 b9c s 3ws
122 Krátkodobé záväzky súčet v00 ke3 xfw ww5 2c6 r ohs j 2vu 2 e2e m c39 t ids s 7ka e 3ds t 7hf f sbj
123 Záväzky z obchodného styku súčet jb if ks b4 vr 7n 6o jhw p g2p h pdt u f15 7 lyq y v63 7 rpr
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám osw 68i qqt xaz 7ai
133 Daňové záväzky a dotácie w7k 2jg 2gj hev
135 Iné záväzky v1u 9wj 6ff bfk 6bl bcy uh9 a34 7os