Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
82978/B
Dátum vzniku
26.07.2012
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.9.2012)
 • textilná výroba (od 8.9.2012)
 • odevná výroba (od 8.9.2012)
 • výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi (od 8.9.2012)
 • výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (od 8.9.2012)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 8.9.2012)
 • vydavateľská činnosť (od 8.9.2012)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 8.9.2012)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 8.9.2012)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 8.9.2012)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 8.9.2012)
 • reklamné a marketingové služby (od 8.9.2012)
 • Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných naž základných služieb spojených s prenájmom (od 26.7.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Adedotun Ademola Adegoke
  Orchard Court 8
  South Normanton
  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  Vznik funkcie: 21.12.2016
 • Alastair Peter Orford Dick
  Ridge Road 50
  Hornsey
  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  Vznik funkcie: 14.03.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2014.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.6.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Výročná správa za obdobie 05/2022 - 04/2023
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2022 - 04/2023 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2022 - 04/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2022 - 04/2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2022 - 04/2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 04/2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 04/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 05/2021 - 04/2022
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 05/2020 - 04/2021
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny z 12.5.2021.asice
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 05/2019 - 04/2020
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za obdobie 05/2018 - 04/2019
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika_12.3.2019.asice
 • Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor.asice
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika_Sportsdirect.com Slovakia s.r.o..asice
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 05/2017 - 04/2018.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 05/2016 - 04/2017.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 05/2015 - 04/2016.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 04/2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 05/2014 - 04/2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04.pdf
 • Výročná správa za obdobie 01.05.2014 - 30.04.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04
 • Účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04
 • Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04
 • Výročná správa za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
 • Vzdanie sa funkcie konateľa - Hnas Gysel.zep
 • Podpisový vzor konateľa - Michael James Wallace Ashley.zep
 • Podpisový vzor konateľa - David Michael Forsey.zep
 • Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 18.2.2013
 • Zakladateľská listina z 18.2.2013
 • Zakladatelska listina_Sportsdirect_29062012
 • Osvedčenie o živnostenskom podnikaní
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Podpisový vzor a vyhlásenie o súhlase s ustanovením do funkcie
Dátum aktualizácie
16.06.2024