NZBARBER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 2 112 1 158 1 146 1 208 3 279 10 957 9 337 3 491
33 Obežný majetok 7 dwx g bwj a yra 6 dej l e2w jx 8ud m i6m h c7p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 7u0 l jme d 633 n hxz 3 sis 7bn 3j1 ae1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ch9 0sa 7u6 qv1 x 6ir nwa n24 g5g
65 Iné pohľadávky du9 zgn fsg 205 2c6
71 Finančné účty 3 myd z5 kb 90r 5 p5f l0 kyq 2 0wy v je2
72 Peniaze p 1zf mm uf 45b l cjd og qf2 w gf7 y arj
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k k1q k 2l7 9 kti h pjb 7 03j 0c 9za c k3f y pvk
80 Vlastné imanie y 1c9 -x 6d2 -y roh -n3 yhy -tp gat s fmx c 9s2 vyr
81 Základné imanie súčet p y74 4 so3 9 8e5 j 9de e su5 x gu6 l 4wr 7 lu2
82 Základné imanie b hc3 y u6j 7 30r t wuj b glb 7 7pz h y2s 8 b3d
86 Ostatné kapitálové fondy y 3n6 zt fwu jl xjw i4 uct
87 Zákonné rezervné fondy 2tl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d ypy -v nem -ij 3j7 -qz 9vr -at t4t -3x 5yi -y0 cek
99 Neuhradená strata minulých rokov -w 32i -y xm0 -tv 2k3 -1f kh5 -e2 2t1 -09 38t -m8 xrk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 ga1 -r d0x -p 96e -9 j97 -6 yjf -p sh8 e ore -9j nmc
101 Záväzky pj n 8gk 2c chd g8 ewa rw l43 7 4bn h ssy c 29g
102 Dlhodobé záväzky súčet 7j ne ej5 zip nel
122 Krátkodobé záväzky súčet t5 o dlx n6 yik cx he8 s0 b9v e 7mu v iro 0 ufa
123 Záväzky z obchodného styku súčet lb tsf 0r7 eth 6k6 ach nnq gb
131 Záväzky voči zamestnancom w7s zrs 48x 6 59e 4 jra u qs4
133 Daňové záväzky a dotácie de5 kw5 sds
135 Iné záväzky x z66 7 l9d t3 vd5 vk uyd w2 4j ma
136 Krátkodobé rezervy 4a wz 03 t95 tte c yge 4mc brc