BARBER NR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 11 865 11 703 20 370 16 443 24 674 141 577
2 Neobežný majetok y 15r n jyt 2 i55 m yee q g76 0e z3s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 889 1 556 1 223 1 222 1 222 24 139
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h 6pf 4 9ty k oon t rpc p 0j2 6d go6
33 Obežný majetok d tw6 5k vvb rf lkw af 35j o2 ba6 053 o73
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8k4 r bsl r 9uf w0 fgo it pdg bwl fym
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet apq o cms 0 2zj e p7v h bpa
65 Iné pohľadávky v uhf ot 175 vw4 99r
71 Finančné účty y hdy r 3fv q8 v41 q 7eh 6 v33 9 0fg
72 Peniaze 8 2a2 3 aq5 ct 6x4 7 f3g 7 b7k v hed
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tl ead lw w9o e6 i69 2f t2t v9 jfn 7wv hdd
80 Vlastné imanie n 8in -v ibb -t bhi -vd u1z -n7 u0q -u0 8l5
81 Základné imanie súčet j w2i p 56o v zog 4 ilg 6 klm o r7y
82 Základné imanie r jtv c 36t k mpr b onj i 7qz v iv6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov thj -yl s2u -iv uia -zf cng -ot l4d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov av8
99 Neuhradená strata minulých rokov -pd q07 -0p inz -of fzh -gy lkd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l8x -d7 gq6 -6 dz4 -0 478 ecf 9y2
101 Záväzky n 6qh ok p4h h0 hy1 jw g8j i1 enk 5h3 axz
102 Dlhodobé záväzky súčet cl cof cit yvs v28 xnh
122 Krátkodobé záväzky súčet i rh2 wh p26 cm 9xx qy iff qe ryb i8q t4d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 vhw 9a glf i pyl hv 8bs
131 Záväzky voči zamestnancom a phm 3 c0s fs myy z6 qtq rv gle l7 u2i
133 Daňové záväzky a dotácie w7 5yk 1 ojg v sf8 3u 2gs w y28
135 Iné záväzky y 25l fa hfn om h9i sm qwv