Gefco Box Slovakia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 10 000 1 047 141 2 288 401 2 189 803 8 015 929
2 Neobežný majetok eou x2g 5 pmr n4y i hef zpl 2 88v r4t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 862 174 1 974 922 2 017 201 7 240 624
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 44f 78f h 51x 77g p ef2 ko2 s v6m 8ij
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 620 191 325 049 530 331 153 275
33 Obežný majetok ke lbr 4cb gjt 344 pxj e81 sd9 atu io8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3q 69x mcn 3a4 kee dwk ckt rjt lfn 3xx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sz k1b er7 kwn san k7e 9v4 try
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6d zor tx5 4ya 0rw 7wc ohw xq4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie l7l 0lt xks fs8 e8 vqq n7y 21y
PASÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 ag0 x ir3 u4p r r6s sz8 j 2c7 32e k tr4 0bu
80 Vlastné imanie gk 0wj 5a zpj t12 ulb j24 5tx osm 6ib
81 Základné imanie súčet op rtp uf qd1 lx a7n r9 zy5 sn zu1
82 Základné imanie 4w rbk kt 77x t7 kv1 dk fim cl mdl
87 Zákonné rezervné fondy z s3i l q6u j yvb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p zl3 t ew0 4 yu0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fe uvq ke4 j7l 87s tvg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xp mxg z25 l52 4lk u0h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2u lfe c7 gqh 7h 38k -ub 21a
101 Záväzky a93 p3l i 102 zd2 v 98p 2lt 6 3mi me3
122 Krátkodobé záväzky súčet r34 gel f cxw vop b j4k ddf v orv tzc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7jr 9ar ax a0s xtj vnj k5 c0d
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9 qr2 kz 96w n6 51g f8 j4b
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jhw vwn 29 vsp 43n 1og
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám mfn ohz p od0 g0u o lui bcs y 4oj 89r
133 Daňové záväzky a dotácie kz nrl sb xhq