Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Ivan Roháč, 248, Dolné Plachtince
IMER, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 30 712,00 € 4 826,00 €
Ivan Roháč, Janigova 3, Žilina
CENTROFROST, s.r.o. (zrušená) spoločník 16% (minulý)
Ivan Roháč, Záhradná 2004/26, Humenné
Cover 3S, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 5 511 407,00 € 429 732,00 €
Admirent 4 s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 170 934,00 € -1 818 417,00 €
IPS Industrie Piping Solution, s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2020 0,00 € 0,00 €
FR-INVEST Hranična, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 1 356 905,00 € 28 924,00 €
Gazdovstvo Čižatice, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2022 202 325,00 € -247 575,00 €
AGRO BORKOV, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 173 945,00 € 1 978,00 €
R&C Invest, s. r. o. konateľ (minulý) 2020 0,00 € -169,00 €
V4 Holding, a.s. člen predstavenstva (minulý) 2022 1 136,00 € -52 137,00 €
Východoslovenská energetika a.s. člen dozornej rady (minulý) 2017 398 151 755,00 € -791 292,00 €
R&S Capital, s.r.o. konateľ (súčasný) 2021 87 444,00 € 3 645,00 €
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ivan Roháč, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 70 973,00 € 40 018,00 €
EE & MC Consult Next, SE v likvidácii člen predstavenstva predstavenstva (minulý), podpredseda predstavenstva predstavenstva (minulý), člen dozornej rady (minulý) 2023 3 224,00 € 2 276,00 €
Gazdovské družstvo (minulý) 2023 11 000,00 € 18 556,00 €
RELAX Lomnica, s.r.o. v likvidácii konateľ (minulý) 2023 0,00 € 0,00 €
ADMIRENT s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 287 760,00 € 71 959,00 €
SEALS Slovakia a.s. člen dozornej rady (súčasný) 2023 0,00 € -132,00 €
BPS Kaloša s. r. o. konateľ (minulý) 2023 999 081,00 € -26 878,00 €
ODEIONE a. s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2022 1 137 821,00 € -911 311,00 €
COVER Invest j. s. a. člen predstavenstva (minulý) 2022 0,00 € -53 458,00 €
Dunajská 7, družstvo (súčasný) 2022 452 025,00 € 45 032,00 €
COVER OIL, a. s. člen predstavenstva (súčasný) 2022 670 496,00 € -1 382,00 €
Admirent 3 s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 50 657,00 € -212 281,00 €
Admirent 5, s. r. o. konateľ (súčasný) 2022 0,00 € 0,00 €
Ivan Roháč, Janigova 3, Košice
MBT, a. s. člen predstavenstva (minulý) 2023 424 511,00 € -45 868,00 €
COLORIN, a.s. člen dozornej rady (minulý)
METAL SPED, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (zrušená) konateľ (minulý)
SLOVENSKÝ OBCHODNÝ DOM, spol. s r.o. Košice konateľ (minulý) 2016 0,00 € 7 642,00 €
Ivan Roháč, Moravská 398/55, Košice
Technoinvest - Holding, a.s. podpredseda dozornej rady (súčasný) 2015 6 754,00 € 107 598,00 €
AGRO - JUnior, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 381 367,00 € 9 819,00 €
TRANSIT LINE, a.s. v konkurze (zrušená) člen dozornej rady (minulý) 2016 0,00 € -960,00 €
T SILVER, a. s. v likvidácii predseda predstavenstva (minulý) 2018 0,00 € 0,00 €
GMI Trade, s.r.o. konateľ (súčasný) 2022 278 604,00 € 15 225,00 €
COVER INVEST, a.s. v konkurze člen dozornej rady (minulý) 2010 140 181,00 € -618,00 €
TGA TATRY, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2022 0,00 € -1 410,00 €
Free Tonal, s.r.o. v konkurze (zrušená) konateľ (minulý) 2021 0,00 € -1 640,00 €
Triblavina Assets, s.r.o. konateľ (minulý) 2023 101 041,00 € -18 041,00 €
RATEL EU, s. r. o. konateľ (súčasný) 2023 2 714 992,00 € 241 769,00 €
VELD EU, s. r. o. konateľ (minulý) 2022 39 516,00 € -1 436,00 €