Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Kor A. S, Panónska cesta 7, Bratislava
DIGILINE, spol. s r. o. spoločník 49% (súčasný) 2022 12 093 105,00 € 943 104,00 €
Kor A. S, Révová 7, Bratislava
DIGILINE, spol. s r. o. spoločník 49% (súčasný) 2022 12 093 105,00 € 943 104,00 €
Kor [sro], Panónska cesta 7, Bratislava
DIGILINE, spol. s r. o. spoločník (minulý), spoločník 40% (minulý) 2022 12 093 105,00 € 943 104,00 €
Kor Business Ltd, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, Londýn N RL
KOR REAL SLOVAKIA, s.r.o. spoločník 100% (minulý) 2022 10 286,00 € -5 377,00 €