Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Michal Suchaň, Na Hlinách 20, Trnava
Slovakia Concerts s. r. o. (zrušená) spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2015 1 326 818,00 € -861 830,00 €
SLW International, s. r. o. (zrušená) spoločník 33% (minulý), konateľ (minulý) 2016 15 798,00 € 15 256,00 €
ADIMAKO s. r. o. spoločník 100% (minulý), konateľ (minulý) 2014 3 269 635,00 € -1 113 804,00 €
Brisbane s. r .o. (zrušená) konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
Samoa s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
Tasmania s.r.o. (zrušená) konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
Tuvalu s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
ALIA-SK s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
LAZIO-SK s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
SOLUN s. r. o. (zrušená) konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
NOVAL-SK s. r. o. konateľ (minulý) 2013 0,00 € 0,00 €
M$ Foods, s.r.o. (zrušená) spoločník 15% (minulý), konateľ (minulý) 2012 0,00 € -390,00 €
CONTROLVEX s.r.o. (zrušená) spoločník (minulý), konateľ (minulý) 2014 0,00 € 0,00 €