"MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " - Podrobnosti

Vložka číslo
13724/V
Dátum vzniku
29.01.2003
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 27.6.2012)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 14.9.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 29.1.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 29.1.2003)
 • reklamná činnosť (od 29.1.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 29.1.2003)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 29.1.2003)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 29.1.2003)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 29.1.2003)
 • prevádzkovanie solária (od 29.1.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva (od 29.1.2003)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 29.1.2003)
 • požičiavanie a prenájom vozidiel, strojov a prístrojov, ručného náradia, kancelárskych zariadení vrátane elektroniky, zariadení na spracovanie dát (od 29.1.2003)
 • prevádzkovanie čerpacej stanice-nákup a predaj pohonných hmôt (od 29.1.2003)
 • prevádzka telovýchovných zariadení (od 29.1.2003)
 • poradenská činnosť v predmete podnikania, ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo (od 29.1.2003)
 • poskytovanie dátových služieb - internetova čitáreň (od 29.1.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.12.2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka 2012
 • Zápisnica z rokovania MVZ
 • Dodatok s SZ
 • Spoločenská zmluva
 • Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2012/07242-4
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2010
 • Zápisnica z MVZ
 • Dodatok k SZ
 • Spoločenská zmluva (úplné znenie)
 • Osvedčenie o živn. oprávnení č. OŽP-C/2010/01662-4
 • Účtovná závierka 2009
 • SZ úplné znenie
 • dodatok k SZ
 • účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závieka 2006
 • ú.z. 2004
 • Účtovná závierka 2003
 • Podpisový vzor konateľov: Ing. Katarína Heverová, Peter Hudák
Dátum aktualizácie
07.06.2024
Domény