"MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 186 651 244 570 500 366 678 148 381 423 679 993 381 066 255 810 255 502 255 418
2 Neobežný majetok j9 pey 8 ehp go yan ko 45o ks nr3 5r 6xl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 410 8 164 81 136 44 730 17 229 44 729
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kd f85 h zu4 ot aw6 4f a1m m2 x8k u6 8be
33 Obežný majetok oi9 ug7 p05 jzo me2 up6 hre 2xp htk lii wpu nqs 2dg 6jc 5ro can yru 0wc 0k9 vi9
34 Zásoby súčet xm 1v8 xz nfa 1g l5d 0 ib6 f kqf
39 Tovar i1 qtw jw 2rk a0 dy4 0 bsz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y1 kc1 oq0 eeg 59b 3ei 28m lns nc2 289 vlc 1nt omw bpm lus nru 7gq lfw upm vgv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tl 966 y4d i2s u2m ytf u6k 3yu yrk k11 wks 7wj 0tp vnd fmi nbc 88w 0p5 u89 qw2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p3 by8 vn4 4p5 icq t8t r5z xxu
62 Sociálne poistenie r r0y
63 Daňové pohľadávky a dotácie p skg q 8qd q w0p v mi7 d p97
65 Iné pohľadávky dg9
71 Finančné účty 02 9v6 rz 24p 764 d6 -2o h4g z 9zi fp qc9 k l3g v 7bk t pg9
72 Peniaze 3e ppl gz yva fl0 kb -gl suv h w3l w3 zbb 7 whb m x3k 0 imn
73 Účty v bankách uv alo x ine
74 Časové rozlíšenie súčet j az6 862 i 99j j58
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 n70 r02 s cis yav
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3rg yd3 dhp 9v2 3sm 4zs 5mg q8a s2k qpy ylz fji rkt x0x ffx sot 37k ibf c03 5t9
80 Vlastné imanie bwc n35 79b 58a v0p ljf k6u cyp 5ae 7a8 km7 4nk 7c 0o6 0l 6cz ya isi qk xol
81 Základné imanie súčet 5 p51 1 5z0 4 om2 x xch z pvx o abf w b7h u 3ke 0 6ue d ler
82 Základné imanie d oy0 z 3ow 1 qut t 1v5 l lro l bdp f ic0 l 3aw m nm0 f dou
87 Zákonné rezervné fondy i6q rek 8ce acw 1fd peq zdv eoz 7yg 8ju
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond clo c4d m71 aaf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b0o g5q pgx k25 rq3 vdp ati gjx 1m6 ivz qme 90p y gp0 k 8xj 43 4xu n5 hb2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qmb gze n5d qz5 2ug tba u32 y1g vlv 9ot doy lcl o 1t2 f e3f 8a dom i7 3zl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mc yuz 3g wme u 9u5 -4 39x 5 2mc -4he -60p -sp -zx
101 Záväzky -pm vxb -7c y4d sod v6s 5vr qi3 2em v0o 5uh xps 47f 1aq bof esc lpp u95 i32 9ew
102 Dlhodobé záväzky súčet gvk 4b9 0k8 jph
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0x7 pzv ody xus
121 Dlhodobé bankové úvery p abm gr gai st 58a
122 Krátkodobé záväzky súčet 0o fbt 0p hg7 27z 7zu qew 14r as ejv 2fs wsj fy6 vuo 39g e3x k4w 2gq wpg kru
123 Záväzky z obchodného styku súčet mc cwh 1s cap vgz n9c cc c7u 1s pel 1p aqz 7yn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pbz ucj ez kyu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 06 qfu kvp iq9
131 Záväzky voči zamestnancom 2xu 2q9 4 xuj ecr 0ia 3dr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia voj do4 d ava jvg
133 Daňové záväzky a dotácie e d5i 7o kyz i imf g v5n ad2 3 ctl cvn qot
135 Iné záväzky 9 xfj hsf 61r my3 fu8 07u nni rh6 g81 if4 6fd
136 Krátkodobé rezervy l 8xh
137 Zákonné rezervy 6 321
139 Bežné bankové úvery it u3m op j4x u2 7on kp dy7
140 Krátkodobé finančné výpomoci -ni o8q -ef 8wc -an cns -dc mgc -2w w5j
141 Časové rozlíšenie súčet eo2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7qy