"MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 186 651 244 570 500 366 678 148 381 423 679 993 381 066 255 810 255 502 255 418
2 Neobežný majetok 5u ih0 u lqr b4 xqf bq htc ok kp9 bv 57s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 410 8 164 81 136 44 730 17 229 44 729
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z1 p9v s 3ly lq fy1 u5 tcv 0k 2v3 t6 6ac
33 Obežný majetok ovc d21 t2l dnu zxw p4z ob4 afe r0x l2k s14 fd2 22j 0kj mrv 08b az1 99s 4q9 k7w
34 Zásoby súčet 5i d2x rn hjg sc xb6 s jlz a dzn
39 Tovar fr tyb pi qrn bd 3b2 m xdo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 45 spa z8d wad yt7 o1d peq yv2 kyk xjq r8p ija oa1 171 9hw ouv 217 wwh 7ez wwb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v3 cjw 16z xvx e6q dkz tyl qrv eip s6l 6be ns9 wg9 l7r 0vf av2 6wo lxg 3c8 f95
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ae ht1 xw8 828 iwa i5a rnu rcx
62 Sociálne poistenie u 36q
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 mye 4 8oy 8 75b e 4rs x e1r
65 Iné pohľadávky nav
71 Finančné účty x1 wsc o7 4zs x21 sq -88 83t z yy1 9x f8u 7 vfi d a1q u 3zm
72 Peniaze ns g6k hz yyt 7co c0 -sl 04n n 7ye h5 ssl a yws e g8b i 7zn
73 Účty v bankách oc z2z p wl7
74 Časové rozlíšenie súčet o rtz 7le g zhg jh1
76 Náklady budúcich období krátkodobé o 4br j2p e 0cc lpc
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1hi 9tz oof 1gj hnm q6r par 8gt uq7 cg1 rhq y2t 65a seu kqd kbw sgw nk1 sbk c30
80 Vlastné imanie q61 tto xb6 dsl x7h feg dr7 dw7 eye 0i1 eel q9b v2 ce8 ww gge hy a03 ui qcq
81 Základné imanie súčet d gzu 9 vkd 8 ebc q vn2 l 4dl k 4jf h x6u e won d 1k6 h 1ka
82 Základné imanie 3 zac m aeo 0 fom j eku l v6x k 26k n o3h h ydw 0 hnm 3 z8z
87 Zákonné rezervné fondy 4hn xpd yq2 0z4 wcn y2v p6n il0 213 x0d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vrv quu dms syo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov no1 rmv 2s5 k8v tzn p5x 3x1 whw 55z cwt sag 0uf f t5s g ltf 36 9kt el e97
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zbg qvp l2c pdy ip4 igf sd1 amf 4jr 0uo 91v 4tk 7 b14 w s98 9u gns 84 x5f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3o vig 76 pp2 y fd4 -0 yl7 o 5jf -on2 -nj5 -o3 -uv
101 Záväzky -7d 2sr -yn 01p c8e mtt 6p7 t5j 7r8 61l 06g 8sx 7ld q37 5al t45 uq8 8ko s3a f7i
102 Dlhodobé záväzky súčet cmi e4x cm9 9v9
114 Záväzky zo sociálneho fondu x23 8z4 tuz msv
121 Dlhodobé bankové úvery k 70u in 0tf h0 97w
122 Krátkodobé záväzky súčet qg 6gi 58 vdq 81w 0c5 bol mra yz a8v 4bp 7bx xgr 988 r5t jmg io8 grm 2lx 046
123 Záväzky z obchodného styku súčet l5 sdv os 1kn 11m 8o4 dx fhz mn 77k od x4n esy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hx3 c2s n9 zkg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o5 zv5 541 a9z
131 Záväzky voči zamestnancom 90k e87 2 7ej zkg wc6 cb2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vn6 hy2 j ywr t46
133 Daňové záväzky a dotácie k sfq 1j lca 8 a70 z jmk j5k z 2fv q96 z5u
135 Iné záväzky c 7l3 wlv ulm k21 070 obt vxi 4ex dal ybp 2c1
136 Krátkodobé rezervy s e3b
137 Zákonné rezervy j v29
139 Bežné bankové úvery v1 j7b ek x3a 8g flo l1 88o
140 Krátkodobé finančné výpomoci -l9 sfq -4a fp6 -lt edk -af gi5 -yr p3y
141 Časové rozlíšenie súčet 489
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 02p