BEK Haniska, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
24595/V
Dátum vzniku
12.11.2009
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • poľnohospodárstvo - špecializovaná rastlinná prvovýroba (od 11.5.2018)
 • poľnohospodárstvo - špecializovaná živočíšna prvovýroba (od 11.5.2018)
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 23.1.2016)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 12.11.2009)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.11.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.11.2009)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 12.11.2009)
 • skladovanie (od 12.11.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 12.11.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Štefan Tóbis
  Čučma 167
  04801 Rožňava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.11.2015
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ a spoločenská zmluva
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zmluva o zlúčení - návrh.zep
 • Plnomocenstvo BEK Haniska, s.r.o.zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika a Spolocenska zmluva.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zakladateľská listina
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Zápisnica z VZ .zep
 • Podpisový vzor Slivenská .zep
 • Podpisový vzor Tóbis .zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • HAN Zápisnica z MVZ
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Podpisovy vzor Hudak
 • Podpisovy vzor Kacerik
 • Podpisovy vzor Cabadaj
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
22.06.2024