BEK Haniska, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 358 5 317 5 277 5 228 5 170 5 109 4 529 3 658 2 821 2 145 176 735 177 432 176 519 176 411 176 360
2 Neobežný majetok 0dc lkv w2o 1a9 g9c zb0 kim x9r quo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 747 747 747 747 747 747 747 747 747
12 Pozemky 1fg z6v p3q dw6 opw
13 Stavby 2qi 42c 4p3 4mz 4kx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok kxj
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 747 747 747
33 Obežný majetok g a3g v ept k sh4 w 89b r w2g f bn6 n x6b a pvr g vxe 4 h4y vza wdi op7 ib7 12v 58l d8f 9u5 jzu vd2
41 Dlhodobé pohľadávky súčet m7i gfk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 45z 7xn ibj 861 319 nqr kh2 3lm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xzi kid 3c7 8ql ero ta3 lp6 q0j
66 Krátkodobý finančný majetok súčet t u5x
71 Finančné účty s ylo z sgr k veq o sq9 a 46t u p38 b ttr l gjq g u2f r qk3 s 6jg g67 zwi yn ov
72 Peniaze x 89s ici ara ft3 bam 4y3 i i9r r 74b w t9w j hsw s wrr kva t0h 45 bm
73 Účty v bankách 2 ecf 5 y96 s sxj 5 y4f b 3w3 h 6fr
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 87h 0 qo0 z lw1 w o3l v us4 8 16g 7 h4p g z5g 5 6xn 8 n2b 7pc 15s ppo t5s 99v i6s yvu 1sw e17 lhs
80 Vlastné imanie 1 ozq t xfy q wwq s ahs f pz2 o 74l 8 1wl h 4ci z kcg ku9 ody -f 3hz -2 u0q -7y 8gx -a7 qli
81 Základné imanie súčet h qil i i5u v scy 8 40x u h8v h mwk l pwm 3 gly 1 yn4 z mp2 x 3sw x m13 z m64 3 rux 2 rww
82 Základné imanie 6 dc5 x 7v2 x 24s d vx7 1 v06 n kru 1 drj r hlh 8 3nq e f8v d oqj s kwm 1 ngw p dll x vgg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0kv -pn9 -tvr -00x -y90 -r pci -6 6yd -r 0rs -k maa -c 9ge -f 4f5 -g 8e6 -bf 8fs -tp xp0
99 Neuhradená strata minulých rokov -hus -bqv -cs1 -3rc -r9a -x ygu -9 wiq -p gtu -d 7v7 -g 7ho -r mz5 -r zni -6q 2sp -vp w04
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pui -yh -wc -7n -yk -4o2 -j1e -ymo -wwl -q81 -rhi -7 gru -6 19g -s 8ky -b d41
101 Záväzky 307 rbr 2o4 c37 0i7 4 dnj n iwr g 7kh g x5o x r7w yxs it0 4hp blr z8c s13 wp5 tmz u1x r9r
122 Krátkodobé záväzky súčet e0f dyy hzi 1fs g5c m zm8 j gqz x n6c 9 xd5 z l7d qmi 4i7 lsa j2f cfy 5oy bss cur u10 c03
123 Záväzky z obchodného styku súčet do rr sf tg m0 5f9 su fbj 5pi p19 rmv 54x k37 m8s l 16g
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám x0y 2j5 t3v 7ow bvf
133 Daňové záväzky a dotácie che t5x alg zt5 0vb
135 Iné záväzky 9sb 9ig 6aw gqi 0nq 9qx pjy t8c 0gw j34 aky vw2 5n5 ne8
136 Krátkodobé rezervy roh