Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. - Účtovné závierky

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2016 - 30.04.2017
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Správa audítora.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2014 - 30.04.2015
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.05.2013 - 01.04.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF
POD_OS_2023580614_IR_201305-201404_403398_1432405.pdf

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.07.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha