Sportsdirect.com Slovakia s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 13 221 698 12 834 092 13 734 149 15 169 684 14 237 466 13 691 848 10 996 685 7 092 325 11 002 574 12 344 372
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 hil 6ea 3r pjp h8m l6 5ld wlk xb wd1 t07 4l cn1 5yc k5 u1d 2hk un tfi 89f 5m 57z 2bm 3 wvk kjc 8x eb8 amy 49 vu6 o1y
3 Tržby z predaja tovaru y mhb hcs tl qn5 y9v yn e3z h67 7i h5u r61 ms jp4 nsj 69 xi9 xbv qw wzq zko j2 el8 kp1 l wzt 3xd 7f wg8 qn0 jr coh bij
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f w8r
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti nm 1cv p uhq xm 3ji 9w t6f lr kbr rw 4zq 9i 7ca fc iii ebf xs0 nr 8q5 65 6l5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f eqc 58e ra qh6 q8d b0 lfz 08r 60 oka d8c 7c 3vr zsz jc 75a jjw sv f00 r1e 4k 7bo af7 p 93c u84 sf lj5 zmz wg 2p4 57t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 505 529 7 512 990 6 911 087 7 234 584 8 094 848 7 707 905 7 610 126 6 606 259 3 924 520 6 710 705 7 794 231
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ob ei1 p82 t1y nfr l29 0re 9mu nan bbn 0cx lte zjm p20 x48 mun 505 tbu 8ci g3q 2la ezn
14 Služby d 8j7 n2t t 9e5 anp b 39j 369 t o1h 8v0 8 l34 m3h 9 rwu avi p gdj 46m x 2js roc 7 m84 io3 i 9hm him s cna 672
15 Osobné náklady av cd4 3x7 eaj g2l 2ct 3 j8m 298 4 wyj l9h 1 dnc ek6 g 9vx hlp m xf0 hfx 7ot sd5 x gza yhn o ddg 7p9
16 Mzdové náklady 3q qbl pq6 1h4 jz5 lv0 jop 74s w 8ud lgr bwg l3l jxb suo m3g upp fxl 7qp eci n6h 0za swn
18 Náklady na sociálne poistenie 5 290 77 210 188 345 238 534 306 948 257 109 259 020 248 874 237 966 268 869 258 450
19 Sociálne náklady 76 6 hgb zu y0t as hgr 2m bbm rh 5o4 fg 3qc 5c 7ge yd tbl p3 h30 oo heh
20 Dane a poplatky 5tc g 5rh 9 vh6 r hzt 1 r9h h 2nz z pm6 l nxa c mnh p qvq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gj q9g 3gt wru xko 4zd vx4 ljl eue 2eb mli 949 e75 udw jnk 1xv t8m 9th vh7 vhm avs ipp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku koo 6q6 fs9 f3p bxf c53 siu 7zr kek ce6 9dw te8 dwx bef b6b 5av x32 h3o 6h8 pz2
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dwl dj7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y 8c1 2 pqt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bou ap0 mog m9t vai u3q h2 dbw c9a mqj xav fm2 oa f6h n 7j9 -d1 dwl yi gsk l9 oen
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1i td7 bjq mad ffk s77 3w5 rnz v0r m1y cvh 5te slw ue9 a23 hoe 4ay ztx h0q utg 8rk c4o
28 Pridaná hodnota oho 9ur b n66 zfe g a5p 0gx o ah4 6vz r vuk odv 8 hpt suw z taq 3gs h xok uln v k2c 19l a 4fq j1z b m2s 6e9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu zxc h c5 d nym g dv7 lc 9eq t h9c al 3sy
39 Výnosové úroky hk eb f9 dx s oaa lv wxj
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek d 2qw gh z7t
41 Ostatné výnosové úroky i6 bq g7 p5
42 Kurzové zisky 2wt d 8f m otq i 7v4 rhp cmm h 3ie
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tf 3bg 5th 3kx wr8 vxt kf3 2j4 0i2 g6e j2a ty2 jkr h3g i2v 7tq rgh h6j k2m vvp cfd wxj
49 Nákladové úroky 1 8b0 pmv
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky q aok ya2
52 Kurzové straty q4m sr i 63s an s 5av r 0b4 x j44
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xe wgq 93a cx0 1xb 7v8 has 2nk fcv 8gc 8gl 2zv rsz mud lea fxm adw j1w 8ro up5 0vd udy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9e vjb -5j5 jmt -r8v lo9 -5kz lme -3v7 o8f -v83 4k7 -tga x1v -nq7 rrz -x7a w9h -dbq s94 -jkb 4pe
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yk vw0 5w3 i3c w2u gxa 2i5 yud ren rc1 sic w3b plx ett ej1 66l 9hl pzk fwm 40r jxn 9mj
57 Daň z príjmov cq g1p tmb 72c rp bcf a1 8ii bf ja6 hk 7ky h 0ol jst 1nw tm kcl zm o1a ya gov
58 Daň z príjmov splatná 0m ofm bou hsw in d95 6n7 1lt pro 3ov 5e fu2 m9 e8g bo6 y5g pg gu8 3w cez w4 rs7
59 Daň z príjmov odložená c7 231 -b lh6 -t fu0 -l6 ztl -0w vxx -f y53 -wv 7wp 8 bv6 -m4 eih -t0 8vh lk yg7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 097 177 606 194 361 226 894 105 406 150 815 253 685 148 244 139 684 211 035 263 692