MOLDSTAV s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
54212/V
Dátum vzniku
13.05.2022
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia, ktorí konajú vždy aspoň dvaja spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy
Predmety činnosti
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.5.2022)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 13.5.2022)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 13.5.2022)
 • Administratívne služby (od 13.5.2022)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 13.5.2022)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 13.5.2022)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 13.5.2022)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 13.5.2022)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 13.5.2022)
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 13.5.2022)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.5.2022)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 13.5.2022)
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 13.5.2022)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 13.5.2022)
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 13.5.2022)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 13.5.2022)
 • Chov vybraných druhov zvierat (od 13.5.2022)
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 13.5.2022)
 • Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 13.5.2022)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Hudák
  Kalvínska 181/20
  04501 Moldava nad Bodvou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.05.2022
 • Zoltán Havranko
  Budulov 88
  04501 Moldava nad Bodvou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.05.2022
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
 • Listina prítomných na VZ.asice
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
 • podpisovy vzor Ing. Marián Hudák.asice
 • podpisovy vzor Ing. Peter Hudák.asice
 • podpisovy vzor Zoltán Havranko.asice
Dátum aktualizácie
23.05.2024