MOLDSTAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 045
33 Obežný majetok z 39d
71 Finančné účty k 1fd
72 Peniaze o 4cn
PASÍVA 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z 525
80 Vlastné imanie p yji
81 Základné imanie súčet g wb6
82 Základné imanie k dgr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d8p
101 Záväzky x8y
122 Krátkodobé záväzky súčet aig
123 Záväzky z obchodného styku súčet t8h