N Ukážková, s.r.o. - Informácie o DPH

Zoznamy Finančnej správy

Zoznam platiteľov DPH
NIE
Zoznam platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie
NIE
Zoznam vymazaných platiteľov DPH
NIE

Upozornenie

FINANČNÁ SPRÁVA: Neevidujeme dôvody na zrušenie registrácie DPH