N Ukážková, s.r.o. - Výpočet bonity podnikateľa

Pri tejto spoločnosti neevidujeme ani jednu účtovnú závierku za posledné dva uzavreté kalendárne roky a preto neuvádzame hodnotenie spoločnosti IndexPodnikateľa. Ak si želáte zobraziť hodnotenie za niektorý z predošlých rokov môžete tak robiť kliknutím na vybraný rok: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012


Známka Hodnota Pomenovanie
A+++>= 0.95Excelent
A++>= 0.92Výborný nadpriemer
A+>= 0.85Výborný
A>= 0.75Veľmi dobrý
B>= 0.60Lepší priemer
C>= 0.50Priemer
D>= 0.45Slabší podpriemer
E>= 0.35Hlboký podpriemer
FX< 0.35Nevyhovujúci
NNezistený

Rýchly test

Patrí do skupiny predikčných modelov. Vychádza zo štyroch základných oblastí analýzy a to stability, likvidity, rentability a hospodárskeho výsledku. V každej z týchto oblastí bol zvolený jeden ukazovateľ tak, aby bola zabezpečená finančná analýza.

Index bonity

Patrí do skupiny predikčných modelov. Nazývaný tiež indikátor bonity (Bi), pracuje so šiestimi ukazovateľmi. Čím väčšiu hodnotu Bi dostaneme, tým je finančná ekonomická situácia hodnotenej firmy lepšia. Presnejšie závery môžeme vysloviť s využitím nasledujúcej hodnotiacej stupnice : (-3 až -2 ) extrémne zlá, ( -2 až -1 ) veľmi zlá, ( -1 až 0 ) zlá, ( 0 až 1 ) určité problémy, ( 1 až 2 ) dobrá, ( 2 až 3) veľmi dobra, ( viac ako 3 ) extrémne dobra.

Z-skóre (Altmanova metodika)

Ďalší zo skupiny predikčných modelov. Pre podniky, ktorých akcie nie sú verejne obchodovateľné na burze, je možné Z – skóre vypočítať. Ak je Z > 2,9 môžeme predvídať uspokojivú finančnú situáciu, ak je Z z intervalu 1,2 < Z <= 2,9je to "šedá zóna nevyhranených výsledkov” a ak je Z <= 1,2 firma je ohrozená vážnymi finančnými problémami.

Taflerov index (Taflerov bankrotový model)

Patrí do skupiny predikčných modelov. Využíva štyri pomerové ukazovatele. Pokiaľ vypočítané Z > 0.3, ide o firmy s malou pravdepodobnosťou bankrotu. U firiem, ktoré dosahujú hodnotu funkcie Z < 0.2, môžeme očakávať bankrot s vyššou pravdepodobnosťou.